Lidé se shodují na tom, že osobnost Jana Graubnera bude v regionu citelně chybět.

Jan Graubner byl loni v březnu vzácným hostem na oslavách stého výročí vysvěcení beňovského rodáka Antonína Cyrila Stojana olomouckým arcibiskupem. Slavnostní bohoslužba se konala ve zdejším kostele sv. Františka z Assisi a byla zároveň modlitbou za uzdravení na Stojanovu přímluvu v nelehké době koronavirové pandemie.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Arcibiskup Graubner v Beňově: Naplňuje mne pocit vděčnosti

„K Beňovu měl otec Graubner vždy vřelý vztah a v minulých letech se v naší obci zúčastnil řady akcí. V roce 2008 si dokonce v dolní části vesnice zasadil svou lípu. Daří se jí a už má v průměru tak pětadvacet centimetrů. Budeme ji opečovávat stejně jako Stojanovu lípu vedle kostela. Věřím, že na nás ani jako pražský arcibiskup nezapomene, a že se zase setkáme,“ doufá starosta Beňova Ivo Pitner.

Ten si na Graubnerovi cení hlavně lidského přístupu.

„Když jsme před lety sázeli lípu v Beňově, chtěli jsme mu předkopat jamku. On ale řekl, že si ji rád vykope sám, protože strávil celý život ve vinohradu a je zvyklý pracovat. Pochází totiž z jižní Moravy,“ vzpomněl.

Jmenování Jana Graubnera pražským arcibiskupem místní považují za velkou událost.

„V neděli o tom bude určitě mluvit i pan farář na mši svaté. Je to obrovský úspěch a přeji mu za sebe i obec Beňov hodně zdraví, štěstí a hlavně božího požehnání,“ dodal starosta.

Bývalý olomoucký a nyní nový pražský arcibiskup Jan Graubner
Jan Graubner se stal novým pražským arcibiskupem

Takový vzor nenajdeme

Častým hostem byl nový pražský arcibiskup Jan Graubner také v Dřevohosticích.

„Vždy naslouchal starostům obcí, zajímal se o běžný život farnosti i kulturní a společenské dění. Každé jeho kázání mělo myšlenku a mně osobně utkvěla v paměti jeho slova o tom, že dobrý sedlák myslí i v době hojnosti na zadní vrátka, šetří a chová se pokorně,“ zmínil dřevohostický starosta Petr Dostál.

„Jednali jsme spolu také o převodu renesanční zvonice na obec a otec arcibiskup požehnal také dvěma novým zvonům. Trochu to teď osiří, snad bude mít důstojného nástupce,“ poznamenal.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner požehnal dvěma novým zvonům pro renesanční zvonici v Dřevohosticích, 14. 8. 2021
Velká sláva: arcibiskup Graubner požehnal novým zvonům v Dřevohosticích

Podle děkana přerovské farnosti Josefa Rosenberga zanechal Jan Graubner v olomoucké arcidiecézi výraznou stopu.

„Takový vzor nenajdeme, je to světitel. Stál v čele arcidiecéze třicet let a je to jeden z nejdéle sloužících biskupů. Zasloužil se o obnovu teologické fakulty na Univerzitě Palackého po sametové revoluci, ale i církevních gymnázií nebo charity. Uměl ukázat cestu, jak dál,“ uzavřel Josef Rosenberg.

Slavnostní bohoslužba k 100. výročí vysvědčení Antonína Cyrila Stojana olomouckým arcibiskupem, 14. března 2021 v Běnově. (vpravo) Arcibiskup Jan Graubner.
Beňov slavil velkého rodáka. Arcibiskup Graubner se tam modlil za uzdravení