Slavnostní setkání zahájí družina fulneckých bratří na koních. Následovat bude dramatická improvizace na motivy povídky přerovské spisovatelky a učitelky Jarmily Wertheimerové s názvem Mandalena Vizovská, první žena Jana Amose Komenského. Poté bude vůbec poprvé veřejně prezentován nový motivační snímek Jan Amos Komenský… a tak trochu přerovský. Muzeum ho hodlá využít pro animační programy, jimiž se snaží přiblížit slavné okamžiky dějin města školákům.

Při jeho natáčení byly využity předměty z komeniologických sbírek muzea, aktuální archeologické výzkumy a nejnovější objevy, ukryté dlouhá staletí pod městskou dlažbou.

„Projít se po objevené originální dlažbě bratrského sboru a štětované cestě ke vchodu do bývalé bratrské školy s pocitem, že tudy chodíval Jan Amos Komenský, bylo pro nás hlubokým zážitkem," prozradila muzejní pedagožka Kateřina Tomešková. „Stejně jako dotýkat se předmětů, které patřily k běžnému životu jeho doby," doplnila ji historička Helena Kovářová.

Projekci doplní odborný komentář na téma Komenský a Přerov. Na závěr zaznějí také informace o výzkumu archeologů, kteří letos objevili v předpolí Tyršova mostu unikátní základy bratrské školy a kostela sv. Marka. Po skončení programu si budou moci návštěvníci prohlédnout expozice Muzea Komenského v Přerově. (pu)