„Dva budou umístěny samostatně a ze tří se pak vytvoří společný ostrov. Podle dostupných informací jde o jedinečné využití nejmodernější betonářské technologie ve prospěch ochrany ohrožených ptáků, které nemá u nás, v Evropě a asi ani ve světě obdoby,“ řekl Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově.

Rybáci obecní patří do příbuzenstva racků a v Česku patří k silně ohroženým druhům. Hlavním důvodem je nedostatek vhodných příležitostí k hnízdění, a proto společnost Českomoravský štěrk vytváří už od roku 2007 na svých provozovnách umělé hnízdní ostrůvky.

Ostrůvek váží tři a půl tuny

Stoupající zájem hnízdících rybáků přivedl nedávno pracovníky štěrkoven k originálnímu nápadu – vytvořit nové ostrůvky z betonu. Ty by měly mít totiž delší životnost i stabilitu. Na jejich vývoji i výrobě se podíleli odborníci z České vysokého učení technického v Praze a několik betonářských společností.

„Při jejich výrobě byla nahrazena klasická betonářská výztuž vláknobetonem. I přes maximální odlehčení díky polystyrénovému jádru váží betonový ostrůvek asi 3,5 tuny,“ uzavřel Šafránek.