Pětadvacet dětí ze Základní školy v Lobodicích, které přišly ve čtvrtek ráno do muzea, čekala u brány Anička Zahrádecká ze Zahrádky, které propůjčila svou podobu muzejní pedagožka Kateřina Tomešková.

„Tato veřejnosti poměrně neznámá žena byla babičkou Fridricha ze Žerotína, jenž byl strýčkem Karla staršího ze Žerotína, majitele přerovského panství," zmínila. Právě ona školákům vysvětlovala, jak vypadal zámek za Pernštejnů nebo Žerotínů. Zastavení u portálu bylo jedno z prvních.

„Portál dává základní stimul, že jde o historicky cennou budovu a děti si začínají všímat detailů, jakými jsou například erby," řekla. Chybět ve výkladu nemohla ani slavná pověst o zubrovi, nebo přiblížení epochy, kdy byl ještě zámek hradem.

Jak se zrodil Odřivous

Školáci během jednotlivých zastavení asi nejvíce ocenili procházku po replice padacího mostu, na které si mohli sami vyzkoušet, jak fungoval.

„Snažili jsme se historii přiblížit také s pomocí dobových postav – jednou z nich je třeba silák Saul Odřivous," dodala.

Podle pověstí byl za panování knížete Rostislava kolem roku 863 Přerov velký jako Brno s „hradem přepevným", sídlem moravského hrdiny a vojevůdce Saula. Tehdy se zúčastnil turnajů na Velehradě silák Bulhar, se kterým spousta mužů v soubojích podlehla. Saul jej ale porazil, srazil mu vrchní ret a vousy, a za to získal jméno „Odřivous." Jeho syn se stal později pánem přerovského hradu.

Poklad v lapidáriu

„Děti si mohly vyzkoušet přetahování na laně, aby poznaly, že bojovníci musejí opravdu zabrat," přiblížila další z her muzejní pedagožka.

Zajímavostí je pak také legenda o nalezeném pokladu v lapidáriu. Školáci se s ní seznámí prostřednictvím měšce, jenž je zavěšený v lapidáriu.

„Jsou v něm mince, ale také klíč z přelomu 19. a 20. století nebo knoflík z vojenské uniformy. Na těchto konkrétních předmětech si uvědomují různé epochy historie tohoto místa," zmínila Kateřina Tomešková.

Animační programy pořádá muzeum nejen pro děti ze základních škol, ale i středoškoláky. Obsah Pohádkového povídání o tajemstvích přerovského zámku se tak změní na Dobrodružné bádání, během něhož mohou účastníci programu objevovat střípky historie a uvědomit si zvláštní význam lokality Horního náměstí. Právě z něj totiž vyrůstá štíhlá silueta útočištné věže, která vévodí dominantě města.