„Při výběru vhodné lokality, ve které by se mohla nová knihovna nacházet, jsme se nechali inspirovat anketou mezi obyvateli města. Lidé své tipy odevzdávali na lístcích v Městském informačním centru. V drtivé většině se shodli na tom, že Přerov novou knihovnu potřebuje," uvedl organizátor výstavy Jan Horký.

Podle něj se na seznamu vhodných lokalit neocitl často skloňovaný objekt bývalého Chemoprojektu nebo armádní budova v Čechově ulici, zadáním diplomové práce bylo totiž vytvořit stavbu na zelené louce.

Návrh podoby nové knihovny v Přerově od Kateřiny Špidlové

Návrh podoby nové knihovny v Přerově od Kateřiny Špidlové

Kde chtějí knihovnu Přerované?

Přerované se nejčastěji přikláněli k tomu, aby byla knihovna umístěna na prostranství po bývalém kině Jas v ulici Na Marku, nebo u kina Hvězda. Některé studentské návrhy ale zasadily nový objekt také poblíž Českobratrského kostela v ulici Čapky Drahlovského. Celkem se sešlo na devětadvacet prací.

Návrh podoby nové knihovny v Přerově od Martina Šafáře

Návrh podoby nové knihovny v Přerově od Martina Šafáře

Práce studentů

Studenti představí na výstavě v prostorách kina Hvězda práce za více než dva miliony korun.

Návrh podoby nové knihovny v Přerově od Jana Přehnala

Návrh podoby nové knihovny v Přerově od Jana Přehnala

„Studie ukazují nejen různé pohledy na moderní knihovnu, ale také to, jak je pro veřejné investice důležité pořádat architektonické soutěže," řekl Jan Horký.

Diplomové práce podle něj také naznačily, že v Přerově stále existují vhodné pozemky, které by se daly využít pro novou budovu knihovny. Odhadovaná cena novostavby se navíc pohybuje mezi 100 –120 miliony, takže by mohla vyjít podstatně levněji než rekonstrukce bývalého Chemoprojektu nebo budovy v Čechově ulici.

Návrh podoby knihovny od Ondřeje Stehlíka

Návrh podoby knihovny od Ondřeje Stehlíka

Využije nějak náměty studentů město Přerov?

„Spíše ideově a tak, že se těmito pracemi necháme inspirovat. Finance v rozpočtu na takovou investici ale nejsou. Letos jsme se zaměřili na rekonstrukce a zateplení škol," uvedl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Město se chce ubírat spíše cestou rekonstrukce stávajících objektů a už před časem vyzvalo zájemce, aby pro tyto účely nabídli vhodné prostory.

„Zatím se nám ozvali dva – společnost, která vlastní objekt na rohu Komenského a Palackého ulice, kde v minulosti sídlila Union banka. Druhá nabídka pak přišla od firmy v ulici Velká Dlážka, kde je samoobsluha," řekl Bohuslav Přidal. Jednání jsou ale zatím stále otevřená.