Fakt, že se stal Přerov nejvhodnějším místem pro zbudování spalovny, mnohé obyvatele města popudil.

Obávají se dalšího znečišťování ovzduší – Přerovu totiž chybí dálniční napojení a není jasné, jak by se materiál do zařízení pro energetické využití odpadu dovážel.

Zastupitelé nakonec pod tlakem veřejného mínění slíbili, že o spalovně rozhodnou občané v referendu.

„Koncem minulého roku se společnost Teplo usnesla, že připraví vlastní variantu ideové studie ZEVO, tedy zařízení pro energetické využití odpadu, ve kterém by se zpracovával komunální odpad," uvedl jednatel technických služeb a radní Václav Zatloukal (ČSSD).

Studie proveditelnosti ukázala na Přerov jako na jedno z nejvhodnějších míst pro zařízení, ve kterém by se spaloval zbytkový odpad z celého Olomouckého kraje. Počítá s tím, že by tato „továrna" zpracovala až 250 tisíc tun odpadu – a zároveň přinesla do přerovských domácností teplo i elektřinu.

„Přišli jsme nyní s variantou postavit zařízení s menší kapacitou, tedy 100 tisíc tun," upřesnil Václav Zatloukal. Jednalo by se o jednolinkové zařízení, které by pracovalo celoročně.

„Máme k dispozici studii, která řeší technologii zařízení, možné zdroje financování, provozně-ekonomické pohledy a další záležitosti. Původně se počítalo s dražší variantou, která řeší ZEVO na vysokém stupni ochrany životního prostředí," doplnil ředitel společnosti Teplo Přerov Jaroslav Klvač.

Debata v Teplu

Lidé, kteří se chtějí podrobně seznámit s novou variantou Hanáckého ZEVO, můžou přijít ve středu 16. dubna do velkého sálu klubu Teplo na Horním náměstí.

„Tam se dozvědí, jak by zařízení pracovalo, kolik by stálo, jak by probíhal svoz odpadu a podobně," řekl.

Otazníky kolem referenda

Termín konání referenda, které by dalo jasnou odpověď na otázku, zda v Přerově bude spalovna, či ne, je ale stále nejistý.

Přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD) už loni řekl, že by se mělo uskutečnit v prvním pololetí roku 2014. Ve hře byl dokonce konkrétní termín – sobota 14. června.

SOUVISEJÍCÍ: Bude v Přerově referendum kvůli spalovně?

„Pracovní skupina, složená z koaličních i opozičních zastupitelů ale tento termín nepodpořila. Přesto dáme zastupitelům možnost, aby na svém jednání 28. dubna rozhodli, zda referendum vyhlásit, nebo ne. Pokud řeknou, že není vhodný čas, pravděpodobně by jeho vyhlášení padlo až na nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových komunálních voleb," konstatoval primátor.

Situaci komplikuje i fakt, že není stále ustanoven svazek obcí kraje, jenž by se zavázal k tomu, že bude do zařízení odpad dodávat.

„Když nevíme, které obce se nakonec zapojí, tak nemůžeme ani tušit, o kolik tun odpadu by doopravdy šlo. Dokud tato otázka nebude vyjasněna, je referendum předčasné. Stále nám také chybí zákon o odpadech, který je v této záležitosti jednou z klíčových věcí," uzavřel náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).