Opět přichází sváteční čas Vánoc. Každý podle svého založení je vnímá trochu jinak. Někdo se připravuje na narození Jezulátka a prožívá období adventu jako dobu radostného očekávání příchodu Spasitele, rozjímání a dobročinnosti.

Jiný má Vánoce spojené se setkáváním se s rodinnými příslušníky, rozdělováním dárků, sváteční štědrovečerní večeří, ale také s bilancováním uplynulého roku. Chtě nechtě je to ale i doba reklam vybízejících k nákupům, stále se opakujících vánočních melodií, uklízení a vaření. Člověk si pak položí otázku. Bylo tomu někdy jinak?

Marek a Marta Zikmundovi.
Manželé Zikmundovi: Štědrý den v Přerově prožijeme naposledy

Podívejme se, jak vypadal vánoční čas v Přerově před sto lety. Poslouží nám přerovské noviny Obzor, ve kterých se již od počátku prosince objevovaly vánoční reklamy, i když zdaleka nedosahovaly takové intenzity jako dnes.

První adventní neděle připadla toho roku na 2. prosince, Štědrý den na pondělí, následoval Boží hod vánoční 25. prosince. Na začátek adventu uspořádal Křesťansko-sociální spolek paní a dívek přednášku P. Františka Sedláka se světelnými obrazy „O cestě do Lurd a Limpias“ pro klášterní školu. Přednáška se opakovala pro veřejnost 8. prosince v sále akciového pivovaru, její výnos byl určen na vánoční nadílku pro chudé děti.

Výstavy i kino

Ve Výstavní síni Obzoru se již tradičně „shromáždil velmi značný počet čísel umění malířského, sochařského, keramiky, skla (novinka), výšivek a gobelínů. Rovněž dřevo je zastoupeno mnoha předměty pěkných kvalit. Výstavka je jakousi retrospektivou roční produkce keramické a výšivkářské našich dílen, z nichž některé dobývají si a dobyly si jména i za hranicemi.

Dnes, kdy se počítá už s každým grošem a nevydáváte tak lehce a bez rozmýšlení, je tím více třeba, aby byla příležitost vidět mnohé, posoudit a pak teprve se rozhodnout. A chceme-li něčím udělat radost někomu, udělejme mu radost opravdovou, a to věcí hodnotnou, za níž nedáváme peněz zbytečně. Výstavku tedy navštíví se zadostiučiněním každý, kdo chce vidět nové a pěkné věci naší produkce umělecké, a s prospěchem každý, kdo chce vydat peníze za dárek a nechce vydat peněz nadarmo.“

Arcada Hranice disponuje jedinečným vybavením a terapeuty vyškolenými v nejmodernějších světových neurorehabilitačních metodách.
VIDEO: Těžce nemocným dětem pomáhá v Hranicích špičkové centrum Arcada

Ve dnech 3. a 4. prosince se hrál v kině Orania na Horním náměstí film „Galilejský“, jehož představiteli byli herci Freiburgských pašijových her.

V Panoramě v Bratrské ulici bylo možné shlédnout od 23. do 25. prosince film „Řím, Vatikán a jeho zahrady“. Zato kino Olympia předvedlo v sobotu 22. a v neděli 23. film ze života burzovních spekulantů a podvodníků Peníze na ulici. Na vánoční svátky připravili film Robinson Crusoe dle populárního stejnojmenného románu.

Ceny v Přerově

Většina lidí musí při svátečních přípravách myslet na finanční stránku. K tomu se na stránkách Obzoru objevila tato informace. „Ceny v Přerově. Státní statistický úřad vydal právě indexy maloobchodních cen za měsíc říjen. Přerov má ve skupině I. (brambory, maso, mouka, vejce, uhlí, dříví) 851, ve skupině II. (šaty, obuv) 955, to znamená, že letošního října byly u nás poživatiny a palivo dražší osm a půlkráte než v roce 1914 a šatstvo s obuví devět a půlkráte dražší. Průměr pro celou republiku je ovšem vyšší. Pro skupinu I. určen číslem 901, pro II. číslem 1010.

Zvýšení průměru pro republiku způsobilo hlavně Slovensko a Podkarpatská Rus, země v republice nejdražší. Ze sedmi moravských měst, jež statistika uvádí (Brno, Olomouc, Přerov, Prostějov, Znojmo, Jihlava, Moravská Ostrava) je ve skupině I. nejlevnější Brno (index 799), pak následuje Ostrava (829), Přerov (851), Olomouc (854), Znojmo (882), Jihlava (970), Prostějov (992).

Nízké indexní číslo u Ostravy a Brna způsobuje jistě levné uhlí, jež není zdražováno dopravou. Ve skupině druhé je nejlevnější město Olomouc (909), pak následuje Přerov (955), Jihlava (1025), Znojmo (1035), Prostějov (1078), Ostrava (1086), nejdražší je Brno (1274). Přerov patří tedy dle výpočtů Státního úřadu statistického mezi nejlevnější města republiky a Moravy zvláště. Nemusíme tudíž naříkat na drahotu, víme-li, že jinde je ještě dražší.“

Ilustrační foto
Na obnovu domů v historickém centru město Přerov přispěje majitelům dotací

Před sto lety si lidé při svátečním rozjímání připomínali, že je to pět let od vzniku samostatné republiky Jako reminescence se proto objevila tato výzva: „V sezóně vánočních nákupů jest povinností každého českého občana, aby všude řídil se heslem „Svůj k svému“ a je do důsledku zachovával. Není příčiny podporovati zavilého nepřítele, když v městě máme dost reelních českých obchodníků.“

Jestli si myslíte, že ekologie je záležitostí současnosti, tak si přečtěte toto. „Nadbytek vánočních stromků. Můžeme skoro říci, že lesy se stěhují do měst. Stromky jsou zaplavena náměstí, ulice i obchody. Stačí pouze uvésti, že ze Slovenska bylo dovezeno do Přerova 3000 jedliček, z okolí plných 16 žebřinových fůr, kromě stromků, jimiž byli přerovští obchodníci hojně zásobeni, abychom si mohli učiniti alespoň matný dojem, jak vykořistěny byly letos lesy. A představme si nyní, že Přerov není jediným městem na světě. Letos byly lesy o svůj dorost oloupeny daleko více, než kdykoliv jindy, čehož důkazem je průměrně velká láce prodávaných stromků, které jsou nabízeny za 2-5 Kč. Stromek, jejž možno letos obdržeti za 5 Kč, svou kvalitou předstihuje daleko stromky, které jsme loňského roku kupovali na 40-50 Kč. Vánoční stromek jest prastarým zvykem, pěkným na oko, ale barbarským ve skutečnosti, poněvadž život stromku jest v útlém věku zničen. Co prospěchu mohl by přinésti.“

Vánoční nadílka pro chudé

Město Přerov pamatovalo na potřebné, a proto uspořádalo vánoční nadílku místním chudým v sobotu 22. prosince dopoledne v městském důchodě. Chudým byly rozdány boty a peněžní dary v obnose 4500 Kč.

V předvečer Štědrého dne vyšel tento článek. „Vánoce. I příroda zavčas se postarala, aby vánoční dojmy byly dokonalé. V poslední chvíli pokryl bílý příkrov krajinu, zahladiv takto zbytky blátivých tůní nedávného deštivého počasí. Mrzne, jen jiskří. Královna zima ujala se definitivně vlády ve chvíli, kdy slunce se znovu rodilo, kdy křesťanskému světu se narodil Vykupitel. Příroda oživla všemi svými krásami. Kolik dětských srdcí se pojednou rozbušilo slyšitelnými údery v očekávání Štědrého večera. Kolik dětských úst šeptá vzkazy Ježíškovy, co jim naložiti má.

A kolika z nich se skutečně přání splní? Děti prožívají nejkrásnější dny svého života, ale ne všechny. Mnoho je těch, jimž osud byl nepříznivým, kteří dosud štěstí opravdového nepoznali. V mnohém jim život ublížil, nepoděliv je stejně. Ty snad budou strádati a v jasném očku zaperlí slza nikoli závisti, ale zármutkem, neskonalým zármutkem. Na ty děti musíme si v době vánoční rodinné intimity vzpomenouti více, než kdy jindy. Nebude jim tak teplo a útulně milo. A přece je jim potřeba nejvíce klidu a klidného spolužití s bližními.

Česko zpívá koledy na náměstí T. G. Masaryka v Přerově 13. prosince 2023.
VIDEO: Náměstí v Přerově rozezněl zpěv koled se souborem Vocantes

K vánoční náladě přispívá kuchařské umění našich hospodyněk, které snaží se vždy s dobrým výsledkem své nadání uplatnit. Jídelní lístek obyčejně starostí nepůsobí. Vánoce bez kapra nelze si ani představit, a proto nebude jistě nikde chybět. Štědrý den uplyne v tajemném šuškání a chystání pro večer, kdy světnice ozáří nesčetný počet svíčkových plamínků vánočních stromků s nesčetnými dárky. Vrcholný okamžik radostného duševního napětí dětí nadešel. Zmámeny světlem, opojeny dárky a vším tím nezvyklým, co v jednom večeru prožily, usínají s úsměvem na rtech a znovu o zažitém sní. – Krásný dětský den.“

Tak takovou podobu měly Vánoce roku 1923.

Jiří Lapáček