„Urbanisté a architekti, kteří se chtějí do soutěže přihlásit, mají možnost si místo prohlédnout, a to ve čtvrtek 27. července. Sraz je o půl jedenácté před domem s adresou Škodova 11. Kdo prohlídku nestihne, může na stejné místo přijít ještě ve čtvrtek 14. září. Podíváme se i do lokalit, které nejsou veřejně přístupné,“ konstatoval Pavel Gala z přerovského magistrátu.

Okolí budoucího průpichu je představováno jako průmyslově i obytně nevyužívané území, které je ohraničeno areálem přerovského pivovaru a další zástavbou.

„Řešená plocha zahrnuje zhruba šestnáct hektarů, což je přibližně stejně, jako má dnešní centrum města. Protože průpich bude velkým zásahem do celé urbanistické struktury, je nutné se územím pečlivě zabývat. Připravovaná dopravní stavba zpřístupní oblast i z jiných směrů, než je tomu dnes,“ řekl radní města Jan Horký.

Podle jeho slov by také architekti měli nastavit v nově vzniklé přednádražní čtvrti nastolit jasná pravidla budoucí zástavby a dát tak místu novou tvář.

425 tisíc korun na ceny a odměny

Úředníci z oddělení koncepce a rozvoje města zpracovali podmínky soutěže, která bude oficiálně vyhlášena již v polovině července, skončit by měla 7. listopadu. Na ceny a odměny soutěžícím bylo z kasy města vyčleněno 425 tisíc korun.

„Návrhy budou posuzovány porotou složenou z odborníků i zástupců města anonymně. Třetí návrh získá šedesát tisíc, druhý sto tisíc a první cena bude ohodnocena částkou sto sedmdesát pět tisíc korun,“ upřesnil radní Jan Horký.

On sám je zvědavý na to, jak se odborníci s tímto územím popasují a jakými nápady přijdou.

„Takto rozsáhlé území nabízí opravdu velké množství řešení. Zásadní je vymyslet nové ulice či náměstí, ale může tu vzniknout i park, sportoviště, místo pro bydlení i obchody – prostě téměř cokoliv,“ nastínil radní Jan Horký, který je sám profesí architekt.

Stavba vnitřního průtahu městem se plánuje už druhé desetiletí. Plán má jak své zastánce, kteří jsou přesvědčeni, že se městu dopravně odlehčí, tak i odpůrce, kteří stavbu považují za zbytečnou.

Kudy průtah povede?

Ředitelství silnic a dálnic, které má v příštím roce stavbu zahájit, má už dva roky na tuto akci vyčleněné finanční prostředky, platné územní rozhodnutí i zajištěný odkup většiny potřebných pozemků či nemovitostí, které za pár měsíců projdou demolicí.

„My si od průpichu slibujeme zklidnění dopravy především v ulicích Komenského a Husova. Průtah začne mimoúrovňovým křížením u podjezdu v Předmostí, pak se napojí na Polní ulici, která bude rozšířena na čtyři pruhy. Následně povede přes křižovatku ulic Polní, Tržní a Dluhonská, poté povede po mostě Legií, přes areál bývalé Juty, kolem autobusového nádraží – až k pekárně v ulici Generála Štefánika,“ popsal náměstek přerovského primátora Pavel Košutek.

Plánovaná stavba bude financována ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Vyčleněno je na ni 147 milionu korun.