Podle starosty Martina Engla se do zvelebení obce v minulých letech investovaly desítky milionů korun. Kompletně vyčištěné bylo také oblíbené přítordní koupaliště Jadran, s nímž má obec smělé plány. 

Starosta Oseku nad Bečvou Martin EnglStarosta Oseku nad Bečvou Martin EnglZdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováDaří se i v této nelehké době realizovat stavby, které jste si naplánovali?
Počátkem března jsme začali se stavebními úpravami chodníků u hřbitova. Kromě nových chodníků projekt řeší také vybudování parkoviště a opravu místní komunikace u kostela Povýšení sv. Kříže s tím, že celkové náklady na tuto stavbu činí 4,8 milionu korun. Na akci se nám ale podařilo získat dotaci. Další věc, kterou bychom chtěli letos zvládnout, je podobného ražení - jedná se o poslední úsek chodníků kolem silnice I/47 v úseku od křižovatky na Veselíčko po konec obce ve směru na Přerov. Jde o poslední úsek, na kterém je ještě asfaltový chodník ze sedmdesátých let. Celkové náklady činí 4,4 milionu korun a dotace z IROP je 1,9 milionu. V plánu máme letos ještě opravy komunikací, rekonstrukci tělocvičny a obnovu dětského hřiště - vše ale závisí na tom, zda se podaří dosáhnout na dotace z ministerstva pro místní rozvoj.

V Oseku nad Bečvou se v minulých letech výrazně investovalo do revitalizace přírodního koupaliště Jadran, které se stalo doslova magnetem pro návštěvníky ze širokého okolí. Zvažujete v budoucnu také zkrášlení okolních prostranství nebo úpravu pláže?
V roce 2020 prošla nádrž kompletním vyčištěním a byla vybudována požeráková výpusť do Bečvy. Celkové náklady činily přes 12 milionů korun a na akci se podařilo získat dotaci 6,8 milionu. Co se týká okolí nádrže, máme zpracovanou studii, která řeší využití plochy východně od nádrže. Je v ní navrženo mimo jiné vytvoření pláže, mola, sportoviště, relaxační zóny, ale také převlékárny, sprch, WC, cyklocampu a podobně. Bez dotací ale tuto věc v dohledné době není možné realizovat.

Společenský život v obci kvůli pandemii utichl. Plánujete letos nějaké kulturní akce?
V loňském roce byly poslední uskutečněnou kulturní akcí zářijové hody, takže doufáme, že letos budou snad tou první.

Díky cyklostezce Bečva je Osek velmi dobře dostupný - a to jak z Hranic a Lipníku nad Bečvou, tak i z Přerova. Na co byste nalákal nahodilého turistu, který by k vám dorazil na kole?
Zřejmě na dominantu naší obce, kterou je památkově chráněný kostel Povýšení sv. Kříže, před nímž se nacházejí sochy sv. Judy Tadeáše a sv. Jana Nepomuckého. A přitom se můžou osvěžit oseckou zmrzlinou a oseckým pivem.

Jaké památky se nacházejí ve vaší obci? Váže se k Oseku nad Bečvou nějaká významná historická událost?
Výše zmiňovaný kostel Povýšení sv. Kříže se sochami, ale také kaple sv. Anny, kaple P. Marie Lourdské, soukromá kaple sv. Vendelína nebo socha Panny Marie. Na budově školy je pamětní deska obětem první světové války a před školou zase památník obětem druhé světové války. Rovněž na sokolovně je pamětní deska se jmény umučených náčelníků Sokola během druhé světové války. Z pohledu historie je zajímavou událostí, která přitahuje pozornost, pád amerického liberátoru B-24, který havaroval nedaleko oseckého jezu 22. srpna 1944.