„Silnice je ve velmi špatném stavu. Je rozbitá i kvůli těžké technice, která tudy jezdí do lomu Podhůra,“ sdělila Eva Novotná z Cestmistrovství Přerov.

Při rekonstrukci dostane silnice nejen nový povrch, ale také kolem ní budou vysazené nové stromy místo těch pokácených.

„Hodně stromů bylo nemocných, prasklých nebo ve stavu, kdy ohrožovaly provoz na silnici. Kromě toho jsme museli vykácet i jabloně, které zavazely v příkopech,“ řekl Vasil Mádr, jehož firma kácení prováděla. Stromy musely zmizet v době vegetačního klidu, který trvá do konce března.

Technici to zvládli uprostřed sněhové kalamity.

„Pracovali jsme i o víkendu, protože tou dobou je nejmenší provoz,“ dodal Mádr.

Jabloně nahradí stejný počet javorů, které ale budou vysazené dál od silnice.

„Některé vykácené stromy totiž znemožňovaly odvodnění, stály v příkopech,“ vysvětlila Novotná.

Opravu silnice má Správa v plánu ještě na tento rok, přesný termín bude ale známý až po výběrovém řízení, které na tyto práce vypíše.

Silnice na Nové Dvory je nyní bez problémů průjezdná, veškeré dřevo je již odvezené.

„Zbývá nám ještě vyfrézovat pařezy, do toho se ale budeme moci pustit teprve tehdy, až odtaje sníh,“ dodal Mádr.