Firma nechce, aby stavbu posuzovali krajští úředníci, ale přímo ministerstvo životního prostředí. Jeho hodnocení prý totiž bude objektivnější. Kraj ale výhrady odmítá.

„Závěrečné stanovisko k záměru jsme zatím nevydali. Prvním důvodem je, že investor neuhradil finanční částku za zpracování posudku na dokumentaci. Druhým pak to, že čekáme, jak se ministerstvo vyjádří k námitce investora," sdělil šéf odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Olomouci Josef Veselský.

„Firma totiž žádá, aby byl kraj vyloučen z procesu rozhodování o stavbě, a jako důvod uvádí podjatost,“ vysvětlil Veselský.

Zástupci firmy Ventureal, která je investorem stavby větrného parku Rakov, tvrdí, že kraj není objektivní.

„Krajská rada vydala k záměru na větrný park Rakov zamítavé stanovisko a za této situace nevěříme tomu, že budou úředníci z příslušných odborů Krajského úřadu mluvit jinak," řekl zástupce brněnské společnosti Ventureal Alexander Szotkowski.

„Výkon státní správy je podle našeho mínění ovlivňován samosprávou a úředník nemá v takové situaci moc na výběr,“ soudí o tomSzotkowski. Firma má prý stejné zkušenosti i z jiných míst v republice.

Podobné případy řeší soudy

Podle mluvčího Krajského úřadu v Olomouci Ivo Hegera v minulosti podobné případy posuzovaly soudy. „Konkrétně se zatím nemůžeme vyjádřit, protože jsme neobdrželi námitky společnosti písemně," řekl mluvčí.

„Obecně lze ale říci, že české soudy při posuzování podobných případů konstatovaly, že takzvaný smíšený model veřejné správy nezakládá sám o sobě důvod k podjatosti. Smíšeným modelem máme na mysli situaci, kdy jedna instituce vykonává zároveň státní správu a samosprávu,“ vysvětlil Heger.

Ministerstvo životního prostředí se k námitkám investora ještě nevyjádřilo. „Věcí se budeme zabývat,“ uvedla vedoucí tiskového oddělení ministerstva životního prostředí Jarmila Krebsová.

Podle jejích slov ale není takový postup investora obvyklý. „Zákon přesně určuje, které záměry posuzuje kraj a které ministerstvo. Není zvykem, aby se tyto kompetence měnily, a to ještě na žádost investora,“ zdůraznila vedoucí tiskového oddělení.

Lidé větrníky nechtějí. Sepsali dokonce petici

Projekt parku Rakov počítá se stavbou čtrnácti větrných elektráren a má se dotknout nejen samotné obce Rakov, ale také sousedních Malhotic, Horních Nětčic, Býškovic a Opatovic. Lidé z okolních obcí ale větrníky na kopcích v Záhoří nechtějí a před časem kvůli tomu dokonce sepsali petici.

V červnu proběhlo v Rakově také veřejné slyšení, na kterém si vyměnili názory příznivci i odpůrci tohoto projektu.

„Petici jsme dočasně pozastavili, protože jsme nabyli dojmu, že už není nutná a záměr se nebude realizovat. Svůj postoj ke stavbě jsme navíc vyjádřili na veřejném projednávání. V současné době máme nasbíraných přes tisíc podpisů a v případě nutnosti budeme v peticích dál pokračovat i v dalších obcích,“ zmínil se Miroslav Maťa z občanského sdružení Za naše Záhoří, které zorganizovalo protestní petici proti stavbě větrného parku Rakov.

Podle starosty Vojtěcha Skácela čeká nyní obec Rakov na rozhodnutí Olomouckého kraje. „Kraj po nás požaduje změnu územního plánu, kterou chceme provést nejpozději do konce roku. Pokud nebudou žádné překážky, mohl by se začít větrný park stavět v roce 2010,“ řekl starosta Rakova Vojtěch Skácel.