Na jaře se začne s chodníky

„Investice do místních komunikací zahájíme na jaře první etapou oprav ulice Na Bečvě. Úsek mezi ulicí Za Porážkou a křížením s ulicí Souhradní o délce 330 metrů dostane v celé šířce nový asfaltobetonový povrch, dojde k výměně stávajících obrubníků a oboustranné chodníky budou nově vydlážděny zámkovou dlažbou,“ řekl místostarosta Lipníku Ondřej Vlček.

Další ulice budou následovat

V létě bude pokračovat také oprava chodníku v ulici Seminárka a komunikací v ulici Souhradní. Na podzim projde stavební úpravou i silnice vedoucí k osadnímu výboru v Nových Dvorech.

Náměstí v Lipníku nad Bečvou zdobí nový umělecký prvek - pítko.
Náměstí v Lipníku zdobí pítko. Rozšířilo sbírku kovářských objektů

„Ve spolupráci s Olomouckým krajem se chystá rekonstrukce silnic v ulicích Dr. Fr. Brzobohatého a Nádražní. Jejich stav poznamenala intenzivní kamionová doprava v souvislosti s dovozem kalamitního dřeva z Libavé a jeho nakládkou na železnici. Oprav se dočká i chodník vedoucí k železniční stanici,“ přiblížil místostarosta.

Odborné učebny na gymnáziu

Město hodlá investovat také do modernizace odborné učebny fyziky a chemické laboratoře na zdejším gymnáziu. Vzniknou tak špičková pracoviště pro výuku přírodovědných předmětů.

Město Lipník hodlá investovat také do modernizace učeben na gymnáziu - vznikne i nová laboratoř.Město Lipník hodlá investovat také do modernizace učeben na gymnáziu - vznikne i nová laboratoř.Zdroj: Deník/VLP Externista
„Modernizace učeben na našich školách, které bychom chtěli financovat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, připravujeme více než rok a s realizací začneme na gymnáziu. Dvě učebny za téměř 6,5 milionu korun se podařilo zařadit mezi strategické projekty středních škol v rámci Regionálního akčního plánu Olomouckého kraje. Díky tomu bychom měli získat dotaci 55 procent. Vybavenost nejmodernějšími učebními pomůckami zásadně pomůže zkvalitnit výuku našich gymnazistů,“ zmínil hlavní přínos.

Dostane se i na další školy

V Mateřské škole Zahradní je v plánu kompletní rekonstrukce elektroinstalace, na kterou v příštím roce naváže výměna osvětlení. Na škole v Hranické chce město pokračovat opravami dalších dvou kmenových tříd na druhém stupni.

Nový lesopark nad nemocnicí

Zastupitelé schválili také finanční prostředky na rekonstrukci střechy domu s pečovatelskou službou Souhradní, zateplení bytového domu v Hranické ulici, dále na opravu kuchyně v kulturním domě v Loučce či zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci areálu technických služeb.

V plánu je v Lipníku i nový lesoparkV plánu je v Lipníku i nový lesoparkZdroj: Deník/VLP Externista
„S ohledem na nově vybudované lokality vzniká i potřeba odpočinkových zón. O vzniku dvou nových už rozhodli zastupitelé, kteří uvolnili přes 10 milionů korun. V jižní části rodinné zástavby u chmelnice, kde byly provedeny terénní úpravy a vysázeny stromy, vznikne klidová zóna s dětským a workoutovým hřištěm,“ doplnil místostarosta.

Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa
Lipník opraví chodníky i část cyklostezky Bečva

Východně od nově budované lokality Na Výsluní vyroste na ploše téměř dvou hektarů severně od areálu bývalé nemocnice lesopark. Masivní stromovou výsadbu doplní nově vybudované cestičky, dětská hřiště a doplňkový mobiliář. „Obyvatelé východní části města tak získají krásné místo pro rekreaci a volný čas,“ uzavřel Ondřej Vlček.