Společnost Amazon, která staví v bývalém areálu cukrovaru v Kojetíně robotické centrum, hodlá zaměstnat až dva tisíce lidí. V jaké fázi je nyní investiční záměr?
V současné době je projekt ve stádiu hrubé stavby. Už teď působí budova robotického centra naprosto dominantním dojmem, a to jí ještě není ani polovina. Stavební část by měla být dokončena někdy v polovině příštího roku a paralelně s výstavbou bude probíhat také montáž technologie. Technologové tam tedy s předstihem začnou montovat linky. Předpoklad je, že se Amazon dostane do plného provozu na přelomu let 2022 až 2023. Od příštího roku bude probíhat nábor zaměstnanců, a to jak na vedoucí pozice, tak i obsluhu linek a jiné profese.

Už jste se bavili s manažery o tom, kde bude firma zaměstnance pro své obří robotické centrum shánět?
Funguje to tak, že firma je schopna zaměstnance svážet z okruhu mnoha desítek kilometrů. Mám třeba informaci, že z Amazonu u Prahy jezdí šedesát speciálně vyčleněných autobusů. My takovou věc kvitujeme, protože kdyby jen polovina z těchto lidí jezdila auty, znamenalo by to pro nás nesrovnatelně větší dopravní zátěž. Zaměstnanci z nejbližšího okolí k nám mohou dojíždět i vlakem - vlakové spojení je velmi dobré. Součástí projektu je i propojka - vytvoření pěší zóny pro zaměstnance, kteří půjdou přímo z nádraží pár set metrů do fabriky. Kdyby to nebylo zrealizováno, tak je to trojnásobná trasa, a naprosto odpudivá. Firma udělala maximum pro to, aby vytvořila zaměstnancům ideální podmínky a oni se pohodlně dopravili do práce. Předpokládám, že zde najdou pracovní uplatnění lidé ze čtyř až pěti okresů.

Nezaměstnanost? Kdo chce, práci tady má

Pomůže tato investice snížit vysokou míru nezaměstnanosti, se kterou se potýká jak Kojetínsko, tak Přerovsko?
Nemyslím si to, protože každý, kdo chce v této společnosti pracovat, práci má. Procento nezaměstnanosti se týká pouze lidí, jejichž záměrem není pracovat. Sám jsem stavař a neznám žádné prostředky, jak někomu nařídit: „Ty půjdeš pracovat.“ Tohle musí vycházet ze společnosti, musí to řídit stát nebo Evropská unie, žádný soukromý subjekt něco takového nevyřeší. Problémem nejen Přerovska je trvalý nedostatek pracovních sil - já jako stavebník jsem třeba připraven vzít na pozici zedníka i někoho, kdo není zedník, a kdo říká, že se to chce naučit. Jsem připravený ho to učit, ale on nepřichází. A po ulicích potkáváte nejrůznější typy mladých lidí s mobilem, cigaretou, žádný problém. To je něco, co nevyřeší soukromý sektor.

Promítla se investice společnosti Amazon do zvýšení zájmu o koupi bytů v Kojetíně?
Obrovsky se to promítlo do vzestupu cen nemovitostí. Třeba před pěti lety město prodávalo neúspěšně za zhruba 400 tisíc dvoupokojový byt. Měli jsme šest bytů, které pořád nikdo nechtěl, a nakonec se problematicky prodaly. Dnes jsou ceny někde úplně jinde, vzrostly zhruba pětinásobně.

Naše děti to dělat nechtějí

Plánujete i novou výstavbu?
Jdeme spíše cestou rekonstrukce stávajících objektů, takže se teď hodně projektuje. Prostřednictvím rekonstrukce zbuduje soukromý sektor do dvou až tří let takových 55 až 80 bytů - v centru Kojetína tedy přibudou nové a pěkné byty. Co se týče výstavby rodinných domů, projektujeme zasíťování jedné lokality, ve které chceme postavit 21 domů. Máme také studii na další lokalitu, kde počítáme se 13 až 14 rodinnými domy. Je to tedy zhruba 35 parcel pro nové rodinné domy.

Reakce obyvatel Kojetína jsou dvojí. Zatímco jedni investici vítají, druzí se obávají toho, že se do města začnou stahovat zahraniční dělníci. Jak to vnímáte?
Vnímám to tak, že když si člověk sedne k počítači a chce si přes internet objednat zboží - kulmu, trenýrky nebo knížku, někdo to musí procesovat. Pokud ten sám člověk, který si chce objednat tuto službu, nám dodá dvě perspektivní děti, které chtějí zastat tuto práci, nikdo z ciziny sem nemusí chodit. Jenže naše děti to dělat nechtějí, a já jim to nemám za zlé. Takový je vývoj společnosti - děti chtějí mít auto, dělat obchodního zástupce, v bance nebo jinou sofistikovanou činnost. Ale lidé musejí akceptovat, že i tato obyčejná činnost je důležitá. Jestliže chci vybudovat přípojku k baráku, tak ji musí někdo vykopat. Neočekávám, že to udělá brigádník vysokoškolák, on to dělat nechce. Osobně se tedy neobávám masivního nárůstu zaměstnanců ze zahraničí, protože Amazon je připraven zaplatit veškeré pozice. Spíše to bude tak, že se budou lidé přemísťovat ze současných zaměstnání za lepšími podmínkami. Mám tedy obavu o jiné zaměstnavatele, protože udržet v práci třeba servírku nebo kuchaře bude problém. Oni jsou připraveni zaplatit, a tím trhem zahýbat - ale směrem k lepšímu. Lidé budou mít více peněz, takže i ta pomocná síla v kuchyni, která bude pracovat pro Amazon, si bude moci opravit fasádu, nebo zajít s manželem na večeři. S tímto vůbec nemám problém.

Městu to pomůže

Zlepšila se trochu nálada ve městě?
Určitě ano - i když žádný komunální politik není schopen docílit toho, že ho bude sto procent lidí zbožňovat. Společnost je tedy trochu rozpolcená, ale většinově to lidé vnímají tak, že Kojetín nestagnuje a jde dopředu. Rozumný člověk pochopí, že jakýkoliv krok nepřináší jen pozitiva, vždycky to s sebou přináší i negativa. Teď jde jen o to položit je na misku vah. V Kojetíně převažují pozitiva nad negativy. Nemám pochyb o tom, že to městu pomůže.

Co rozhodlo o tom, že si firma Amazon vybrala právě Kojetín?
Podle mě rozhodlo perfektní propojení na dálnici, zcela mimo obytnou zástavbu. Tedy téměř nulové omezení života ve městě. Kromě dobré dopravní dostupnosti je to také téměř nulový zábor orné půdy. My na Hané jsme na to hákliví - ani já osobně nemám rád, když chce někdo zabrat třicet hektarů nádherné orné půdy. Tady je ale brownfield, který je podmáčený a k ničemu, má problematické základové podmínky. Pro ně by bylo mnohem výhodnější postavit to někde dál v polích, kde by se jim to lépe zakládalo. Takhle se musela řešit ekologická zátěž po starém cukrovaru - a jen do toho šly obrovské peníze. Problematické základové poměry zde byly proto, že to bylo kaliště - takže se pilotuje ve velkém. Jsou to stovky milionů, které jdou do země, a nemusely by jít.