Důvodem uzavírky Polní ulice, která je hlavním tranzitním tahem na trase Olomouc a Zlín, je stavba mimoúrovňového křížení (MÚK) v Předmostí. Nové dopravní řešení má zkapacitnit průtah silnice I/55 a ulevit podjezdu v Předmostí vybudováním estakády nad železniční tratí. Výrazné zlepšení má přinést právě rozšíření Polní ulice na čtyřpruh.

„Pracujeme na objektu budoucí čtyřpruhové komunikace, ale i na větvi mimoúrovňového křížení, které slouží k propojení čtyřpruhu s budoucí okružní křižovatkou. Ta vznikne na místě stávající světelně řízené křižovatky,“ přiblížil vedoucí výstavby Lukáš Hruška.

Stavebníci nyní řeší odvodnění, drenáže, kanalizace, uliční vpusti a přeložky veřejného osvětlení. Probíhá také výstavba cyklostezky podél jednopruhové větve. „V Polní ulici se dělá sjezd z mostu, což jsou dvě zdi a mezi nimi vyztužený násyp. Provádí se výstavba krajní opěry mostu, jež je součástí vyztuženého násypu,“ popsal dále.

Náročná tvorba násypu

Dosud nejobtížnější bylo založení násypu v Předmostí, který se nachází v bývalém korytě řeky.

„Je založen na štěrkových pilířích, podloží pod násypem jsme tedy museli vysanovat drceným kamenivem a položit separační a výztužné geotextilie,“ upřesnil.

Dělníci narazili v ulici Polní na kanalizační přípojky, které nebyly v projektu. „Museli jsme vybudovat nové kanalizační šachty a část kanalizace. Stavbu zbrzdí i to, že nebyly povoleny výluky a nemůžeme přeložit některé sítě u trati. Výstavba mostovky tedy nemůže být zahájena v původním termínu,“ zmínil.

Na alespoň částečné zprůjezdnění Polní by ale snaha zkoordinovat obě náročné akce - modernizaci železničního koridoru, již provádí Správa železniční dopravní cesty, a mimoúrovňové křížení, které je v režii Ředitelství silnic a dálnic, neměla mít vliv.

„Budeme se snažit spojit Polní ulici s Velkou Dlážkou co nejdříve. Propojena v jednom pruhu pro osobní auta by měla být od 29. července,“ řekl.

V jakém směru auta pojedou?

Město zatím stále čeká na verdikt Olomouckého kraje, který má rozhodnout, v jakém směru auta pojedou.

„Podali jsme návrh, aby proudila ve směru od Zlína na Olomouc. Kvůli uzavírce Polní totiž vznikají zácpy v Palackého ulici, a chceme řidičům alespoň částečně ulevit. Komplikací je dnes totiž i uzavřená silnice v ulici Za mlýnem,“ vysvětlil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Ke zlepšení plynulosti dopravy ve městě měly přispět i některé novinky - například rondel u nákupní galerie v ulici Šířava. „Většina řidičů si ho pochvaluje, protože je teď doprava přehlednější a plynulejší. Veřejnost se na nás obrací s tím, že by stejné dopravní řešení mohlo vzniknout i na jiných místech ve městě - třeba na křižovatce u hřbitova. Tam ale nejsme na svém,“ uzavřel.