Paní starostko, kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, kterou teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Rádi bychom vybudovali vodovod. Bohužel, politická situace v tuzemsku vede k absolutnímu ochromení struktur, které přidělují dotace – asi ze strachu z obvinění z korupce. My z vlastního rozpočtu takovou akci nezvládneme.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Povedlo se nám aktivovat seniory ve společenském životě v obci a významně přispět k třídění odpadu místní občany. V neposlední řadě jsme získali dotaci na některé menší investiční akce, jako je výměna oken na kulturním domě či vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Tím jsou bezesporu dotace, o které musíme neustále prosit. Jsme dospělí a odpovědní lidé a navíc velmi snadno kontrolovatelní přímo našimi spoluobčany. Pokud bychom peníze, které pracně dostáváme na projekty, dostávali přímo do rozpočtu, tak jsem přesvědčena, že bychom je investovali efektivně a bez toho, aby se na nich přiživovala parta lobbistů.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Ano i ne. Kde je poptávka, je i nabídka, bohužel, někdy to u nás je spíš opačně. Musím vyzdvihnout práci sboru dobrovolných hasičů, bez kterých se žádná akce neuskuteční. No a pak naše seniory, kteří se možná díky tomu , že je nikdo neorganizuje, rádi sejdou na pravidelných setkáních, které pro ně obec pořádá. Nyní jsme pro ně zajistili divadelní abonentky. Ale to bylo právě díky poptávce, obec se podílela pouze organizačně, nikoliv finančně. Pokud někdo přijde s nápadem a chce pomoci, určitě ho neodmítneme bez zvážení.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Toto je v hlavách lidí, takže nemám strach. Nevěřím, že všichni jdou jen za materiálním rozměrem života. A život na vesnici je klidnější. Jako starostka zde mohu zůstat tu bydlet a veškeré výdobytky civilizace, které má k dispozici městský člověk, se snažit potřebném rozsahu zajistit i u nás na vsi. Tedy s výjimkou například metra. Ale nebojte se, i u nás už máme internet a denně ,,se mejeme". (směje se)

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Teď vážně – naše obec leží blízko hradu Helfštýn, v podstatě je celá obklopena lesy. Přesto se za pár minut dostaneme na dálnici a za hodinu jsme v Brně, ve Zlíně nebo v Ostravě, o Olomouci ani nemluvě. Dojezdová vzdálenost za prací je pro naše obyvatele velmi příznivá. Takže chcete-li 3 důvody – pohoda, příroda, korunovaná blízkostí Helfštýna a dopravní dostupnost.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Tak to vám řeknu úplně přesně – Manhattan – podobně klidné místo jako Lhota.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK