Jak zpětně hodnotíte krajský sokolský slet, který se konal 15. června v Přerově?
Myslím si, že se akce skutečně povedla. Atmosféra byla úplně fantastická. Ta masa lidí, která se tam sešla, byla neskutečná. I když to nemáme zatím úplně přesně spočítané, bylo tam přes dva a půl tisíce účastníků a stejný počet diváků. Takže 1:1. Když jsem přišel na stadion s představiteli města, kraje a sokolských žup, všichni jsme byli ohromeni. Byla to nevšední podívaná. Krajského sletu se účastnily 4 sokolské župy. Jednalo se o župu Středomoravskou-Kratochvilovou, župu Olomouckou-Smrčkovu, župu Prostějovskou a župu Severomoravskou. Pár cvičenců nám přijelo vypomoci i z Ostravy a někteří jednotlivci i z Brna.

Koordinace takového množství osob musela být hodně náročná na organizaci. Jak se akci podařila zvládnout?
Organizace šlapala na 120 procent, i když vždycky lze něco vylepšit. Letos jsme měli poprvé na stadionu velkoplošnou obrazovku. Možná by nebylo od věci objednat ještě větší, ale všechno je otázka peněz. Možná i stadion by si zasloužil nějakou modernizaci, ale areál není v našem majetku.

Před nástupem zazněla na stadionu píseň, která se ujala jako hymna přerovského krajského sletu. Můžete prozradit, kdo je jejím autorem?

Na jejím vzniku se podílely dvě umělé inteligence. Trošku jsem si s tím pohrál. Zadal jsem klíčová slova a vybral hudební žánr. Zabralo to asi dvě hodiny, ale výsledek si myslím, že dopadl dobře.

Hymnu pro slet v Přerově složila AI | Video: Hudba a text byla vytvořena AI, doprovodné fotografie Petra Poláková-Uvírová

Vy sám jste byl na stadionu v roli cvičence nebo organizátora?
Já jsem necvičil, a to ze dvou důvodů. Jednak jsem byl v roli hostitele a organizátora a také se momentálně intenzivně připravujeme s týmem na Mistrovství Evropy v rope skippingu, které se koná už za dva týdny v Maďarsku.

Můžete pro nezasvěcené popsat, o jaký druh sportu se jedná?
Jde o relativně u nás mladý sport. Jedná se o sportovní závodní skákání přes švihadlo. Disciplíny se dělí na dva druhy. Jeden druh se věnuje rychlostnímu skákání na čas, druhý druh disciplín je freestylové skákání na hudební doprovod, kdy si závodník vybere skladbu a poskládá sestavu, podobně jako v gymnastice a skáče různé triky se švihadlem. V přerovském Sokole se tomuto sportu věnuje celkem 54 cvičenců v různém věkovém složení.

Fotogalerie: Starosta Sokola Petr Douda provozuje disciplínu zvanou Rope skipping

Prozraďte, kolik cvičenců z přerovského Sokola se závodů zúčastní? A zda už máte za sebou nějaké úspěchy?
Na Mistrovství Evropy nás odjede 13 skokanů (včetně tří skákajících trenérů), kteří budou soutěžit téměř ve všech rychlostních i freestylových disciplínách. Za dobu existence našeho oddílu již máme úspěchů mnoho. Za zmínku stojí například květnové Mistrovství České republiky odkud si náš tým odvezl 16 titulů mistrů republiky, 5 stříbrných umístění a 9 bronzových a stali jsme se nejúspěšnějším týmem u nás.

Na závěr se zeptám, jak tento sport zvládají vaše kolena?
Moje kolena? Já jsem ještě mladý (smích). Máte pravdu, že jde o hodně náročný sport, co se týká fyzičky. Trpí nejen kolena, ale i kotníky a záda. Proto je nutné zařazovat do tréninku různé kompenzační cviky.