„Letos máme na Přerovsku ohlášených celkem 11 táborů, což je zhruba stejné množství jako v předchozích letech. Toto číslo však není konečné, protože provozovatelé se mohou stále ještě hlásit," řekla Dana Vránová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých z Krajské hygienické stanice, územní pracoviště v Přerově.

Hygieniky zajímá především stravování, zajištění tábora pitnou vodou, ubytování, sociální zařízení i denní režim dětí. „

Nedostatky, na které narážíme nejčastěji, se týkají právě stravování," prozradila Vránová s tím, že úroveň táborů však rok od roku stoupá a k postihům se musí přistupovat jen ve výjimečných případech. „Je to dáno tím, že provozovatelé pořádají tábory opakovaně a už vědí, co se od nich požaduje," dodala Vránová.

Kontrolu hygieniků má za sebou i tábor v Čekyni.

„Narazili u nás jen na pár drobností," řekla Dagmar Mrázková, provozní tábora v Čekyni, kam se sjelo 1. července 142 dětí z celé republiky, na které dohlíží 23 vedoucích. Děti mají pestrý program. Kromě sportovních a společenských her, výletů do okolí, diskotéky či karnevalu si zde užívají bazénu, který se nachází přímo v areálu tábora. Ve čtvrtek je navštívili potápěči a v pátek je čekají ukázky vojenské techniky. (dar)