Společné zpívání doprovodila výstava výtvarných prací na téma Přerov dětskýma očima.

„Celkem se sešlo sedmdesát prací ze šesti školek, nebyly to je obrázky, ale i 3D výtvory nebo keramický Tyršův most," řekl Pavel Novák.

Výkresy si mohou lidé ještě prohlédnou několik dní v přízemí Městského domu.