Hučín se snažil upozornit na protiprávnost bývalého režimu třeba tím, že v sedmdesátých letech vyhazoval do povětří komunistické nástěnky a útočil na symboly totality. V roce 1973 například zničil obrovský transparent

„Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak", a s pomocí vodíkových balonů rozšiřoval protisovětské letáky.

Zorganizoval také útok na dům agenta StB Antonína Mikeše, aby upozornil na jeho činnost. Jde pravděpodobně o jediného představitele disentu, jenž se v době normalizace pokoušel rovněž o odboj, blížící se tomu ozbrojenému.

Podle Hučína nebyl jiný boj s komunistickým režimem, než ten, který zvolil, možný.

„Zatímco gestapo se snažilo při výsleších z člověka dostat to, co udělal, Státní bezpečnost i to, co nikdy neudělal," konstatoval.

Uznaní účastníci protikomunistického odboje mají nárok na peněžité ocenění 100 tisíc korun, pozůstalí manželé po nich získají poloviční částku. V případě, že by měli odbojáři důchod nižší než průměrný, bude jim na průměrný dorovnán.

Od listopadu roku 2011, kdy vešel v platnost Zákon o třetím odboji, bylo v České republice podáno přes čtyři tisíce žádostí.

„Ministerstvo obrany rozhodlo ve 1 410 případech. Vydali jsme 457 osvědčení o účasti ve třetím odboji, v 745 případech bylo vydáno zamítavé stanovisko. U 208 bylo řízení zastaveno," upřesnila už dříve Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany.