„Už v loňském roce jsme dokončili opravu fasády a kamenných prvků. Během stavebních úprav jsme ale zjistili, že začíná v hrobce vlhnout strop. Když jsme pátrali po příčinách, vyšlo najevo, že při odstraňování dřevin a náletů začalo do hrobky zatékat. Kaple je z roku 1832 a v té době byly technologie na zaizolování minimální. Izolaci tvořila jen zemina,“ popsal starosta obce Kamil Malenda.

Stavební práce na rekonstrukci kaple bylo proto nutné přerušit. „Chtěli jsme letos zahájit úpravy vnitřních prostor hrobky, ale nejprve musíme s památkáři a projektantem vyřešit, jak zabezpečit hrobku proti zatékání a vlhkosti. Dokud nezajistíme sanační práce, tak nemůžeme začít,“ řekl.

Protože je novogotická stavba na seznamu kulturních památek, bude obec žádat o dotaci na rekonstrukci Olomoucký kraj a ministerstvo kultury. „Oprava přijde na 5 milionů korun, nyní se ale tato částka navýší o další 3 miliony,“ upřesnil.

Šoubyznys není pro mě, říká Martin Tomčala z Přerova, kterého znají lidé z reality show Prostřeno.
Šoubyznys není pro mě, říká Martin z Přerova z reality show Prostřeno

Hrobku chce obec zrekonstruovat do původní podoby. „Natřou se a pozlatí mříže, obnoví skleněná vitráž, kamenné i pískovcové prvky, obnoví původní oltář. Podstatnou část oprav tvoří restaurátorské práce. Ve vnitřních prostorách zůstane zachována původní podoba včetně dlažby a omítek. Dlažbu očistíme, opravíme omítky a obnovíme malby v původní barevné podobě,“ přiblížil starosta.

Rekonstrukce má být kompletně hotová do tří let. „Chtěli bychom vypátrat potomky panovnického rodu, kterému kdysi patřil zámek v Rokytnici, a pozvat je na slavnostní otevření,“ doplnil.

Novogotická perla obce

V novogotické kapli, zbudované v roce 1832 rodem Eichhoffů, je kromě náhrobků také pět medailonů. Autorem nástěnných maleb je akademický malíř Karl Eichhoff, jehož obrazy jsou i v Moravské galerii v Brně.

„Eichhoffové se táhnou jako červená nit celou historií Rokytnice a výrazně ovlivnili zdejší život,“ uvedl historik Karel Žurek, jenž zpracoval studii o historii rodinné krypty a popsal i jednotlivé malby.

Nejstarší známou osobou rodu Eichhoffů, pohřbenou v rodové hřbitovní kapli, byla Marie Josephin Lateren, která zemřela v Rokytnici v listopadu 1835. „Eichhoffové získali panství v dubnu téhož roku,“ řekl.

Vznik hřbitovní kaple potvrzuje i článek v časopise Moravia z října roku 1838. V něm se mimo jiné píše:

„Současný majitel, Jeho excelence pan president soudní komory von Eichhoff, zde dal postavit, podle jednoduchého návrhu na paměť svého rodu, mauzoleum pro členy rodu a především pro svoji zesnulou choť,“ uvádí se v textu.

Silnice druhé třídy mezi Přerovem a Rokytnicí natrvalo uzavře dostavba dálnice D1
Silnici z Přerova do Rokytnice zavírá stavba dálnice. Navždy

Stavba je ztvárněna jako mohyla s gotickým průčelím a kovovou branou v kamenném portále. Vnitřní prostor je tvořen klenutou síní, po stranách s kryptami, celkem 36 ve třech řadách, kde budou uloženi další členové rodu.

„V první spodní řadě nalevo od vstupu jsou uloženy pozůstatky manželky stavitele hrobky. Z venkovního pohledu je „kopec“ hrobky osázen růžemi jako symbol lásky a věrnosti, což u návštěvníka hřbitova v Rokytnici vyvolává dojetí. Rokytnický hřbitov tak propojuje místo odpočinku pánů z Rokytnice s jejich poddanými,“ pokračuje text.

Do rodinné hrobky byly ostatky Marie Josephin Lateren přeneseny krátce poté, co byla kaple postavena, o čemž svědčí i archaicky pojatý barokizující nápis jména zesnulé. Další členové rodu Eichhoffů byli postupně pohřbíváni v rokytnické rodinné hrobce i přesto, že zemřeli jinde.

Ilustrační foto
Přerované nejčastěji chovají voříšky, jorkšíry a jezevčíky

Podle starosty obce Kamila Malendy by se mohla stát nově opravená hrobka zajímavým cílem turistů. „Eichhoffové byli největšími majiteli zámku, zbudovali místní hřbitov a nechali postavit i rodovou kapli. Jak hrobka, tak i pískovcový kříž z roku 1879 na místním hřbitově, jsou zapsány na seznamu kulturních památek,“ uzavřel.