„Zájem Františka Slaměníka o dějiny jednoty bratrské vychází z rodinné tradice jeho děda Jana Droběníka, dlouholetého starosty Radslavic. Jeho zásluhou jako dítě čítával Orbis pictus a listoval ve starých foliantech ze šestnáctého století," připomněla Helena Kovářová z Muzea Komenského v Přerově.

Přední komeniolog měl pro dnešní mladou generaci možná trochu neobvyklý koníček – sbíral Komenského spisy a staré české bible, do nichž investoval nemalé finanční částky z vlastních prostředků.

„Jeho soukromý zájem o dějiny jednoty bratrské, podporovaný Ústředním spolkem jednot učitelských na Moravě, přerostl v roce 1888 v založení Muzea Komenského, prvního svého druhu na světě. Zakoupil například výtisk Komenského mapy Moravy z roku 1627, tehdy jediný známý exemplář. Vytvořil také kolekci českých tištěných Biblí od roku 1488," doplnila historička.

Slaměníkovo dědictví láká do města turisty a badatele

Díky jeho snahám se stal Přerov centrem komeniologie a Slaměníkovo dědictví dodnes láká do města turisty a badatele, a to nejen z řad historiků. František Slaměník vyučoval na školách v Kroměříži, Kojetíně a od roku 1884 v Přerově. Zde působil jako ředitel měšťanských škol až do odchodu na odpočinek v roce 1905.

Pro obec Radslavice byla oprava hrobky na přerovském hřbitově významným počinem.

„Její obnova je výstupem dvou věcí – cílené snahy obce o rekonstrukci památek a snahy o zviditelnění osobnosti Františka Slaměníka, který je naším nejvýznamnějším rodákem," řekl radslavický starosta Stanislav Jemelík.

V obci byla prý už v roce 1928 mateřská škola, která nesla jeho jméno. Pamětní deska je i na rodném domě. „Když se v roce 1945 uskutečnily oslavy stého výročí jeho narození, byla to obrovská událost nadregionálního významu, na kterou přišlo kolem šesti tisíc lidí," řekl.

Přednímu komeniologovi byla věnována i kniha.

„Tristní stav jeho hrobky nás vedl k tomu, že jsme se rozhodli v této věci angažovat. Odkoupili jsme ji a nechali provést celkovou rekonstrukci, na niž polovinou z celkové částky přispělo město Přerov. Myslím, že se dílo zdařilo," zmínil.

Přerov chce v opravách hrobů významných osobností dále pokračovat. „Máme více jak čtyřicet hrobů osobností, které se zapsaly do historie města, o něž se musíme postarat," uvedl primátor města Jiří Lajtoch. Pietního aktu se zúčastnili také potomci Františka Slaměníka a všichni přítomní se zapsali i do pamětní knihy obce.