Na zvýšený provoz si stěžovali obyvatelé města od loňského listopadu.

Na jeho konci totiž došlo k dlouho očekávanému zprovoznění úseku dálnice D 47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem. Vozidla, která směřovala od Olomouce na Slovensko, musela v Hranicích z dálnice sjet a projet přes celé město k výjezdu směrem na Valašské Meziříčí.

Řidiči touto trasou jezdili přesto, že podle dopravního značení by se měli nové dálnici zcela vyhnout. „Záměr města byl od začátku takový, že auta směřující na Slovensko opustí rychlostní komunikaci na výjezdu u Lipníka a pokračovat budou po staré cestě přes Slavíč,“ sdělil Zdeněk Kolomanzík, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Hranicích.

Dále podotkl, že v takovém případě by se tranzitní doprava městu takřka vyhnula. Auta by projížděla po třídě Československé armády a Smetanově nábřeží, tedy stejně, jak tomu bylo před otevřením dálnice.

Město počítalo i s variantou, kdy řidiči kamionů zapomenout v Lipníku odbočit. „Sjezd je totiž prozatím jen provizorní a snadno přehlédnutelný. Bude vypadat jinak po dokončení dálnice D 1 od Přerova,“ sdělil Kolomazník.

Zbloudilí řidiči vjedou do Hranic a na kruhovém objezdu na třídě 1. máje odbočí na čtyřproudou komunikaci 1/47. Po té objedou celé Hranice až na rondel u Drahotuš. Několikakilometrová zajížďka se však mnohým nezamlouvala a i nadále donedávna jezdili přes třídu 1. máje a ulici Komenského.

Neodradily je ani bezpečnostní ostrůvky uprostřed cesty, dva staré zákazy vjezdu pro kamiony do Komenského a Purgešovy ulice, ani řada zpomalovacích prahů. Minulý týden byla instalována značka, která všem kamionům kolem Progrescentra a supermarketu Albert průjezd jasně zakazuje.

Policisté při noční kontrole odhalili jen dva neukázněné řidiče, kteří nové značení nerespektovali. Zásobování obchodů ve městě však novým nařízením ohroženo není.

„Pod značkou je dodatková tabulka „mimo dopravní obsluhy“. V tom jsou zahrnuta i zásobovací vozidla,“ uzavřel Zdeněk Kolomazník.