„Díky této průhlednosti si budou moci zájemci třeba denně prohlížet všechny důležité odchozí platby. Zjistí, kolik bylo uhrazeno komu – a ve stručnosti i to, za jakým účelem tyto peníze odešly. Transparentní účet bude zřízen do konce června a lidé najdou odkaz na webových stránkách Přerova v kolonce Hospodaření města," uvedl náměstek přerovského primátora Petr Měřínský. (ANO)

Zájemci, kteří chtějí zjistit, jak se hospodaří s městskými penězi, uvidí téměř všechny platby, respektovat ale budou muset výjimky.

„Tvoří je například platy zaměstnanců, které půjdou z běžného účtu – a to s ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve kterém se uvádí, že by neměly odcházet z transparentního účtu," doplnila vedoucí odboru ekonomiky Eva Řezáčová.

Radní budou prosazovat také zprůhlednění účtů příspěvkových organizací a ostatních městem zřízených organizací. Občané by tak mohli nahlédnout více třeba do hospodaření Technických služeb města Přerova.