„Byl ale plně vykrytý zejména dlouhodobě přijatými úvěry, které jsme čerpali ve výši 216,6 milionů korun,“ upřesnila vedoucí odboru přerovského magistrátu Oldřiška Sedláčková. Město Přerov podle ní v loňském roce výrazně posílilo částku na investice, a to z původních 35,5 milionů korun na 456,3.

K těm nejvýznamnějším patřila rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově za 133 milionů korun 700 tisíc, další zásadní akcí byly i stavební úpravy zimního stadionu za 59,7 milionů. Frézování komunikací pak přišlo městskou kasu na 23 milionů korun.

Významně poklesly příjmy z daní

Celkové loňské příjmy Přerova výrazně ovlivnila ekonomická krize. Mezi vybranými daňovými příjmy v roce 2008 a 2009 byl výpadek 71 milionů korun.

„V důsledku negativních dopadů krize do veřejných rozpočtů jsme museli přistoupit k úpravě rozpočtu daňových příjmů, které byly etapovitě a v závislosti na možnostech zdrojů, sníženy celkově o částku 76,2 milionů korun,“ upřesnila Sedláčková. K nejvýznamnějšímu snížení rozpočtu došlo u daně z příjmů právnických osob, a to o 34 milionů korun.