„Staveniště jsme předali koncem srpna a aktuálně probíhají práce na obnažení zhlaví studny. Provádí se i další průzkumy, které mají zjistit, zda nebude nutné ještě provést statické zabezpečení. Dělníci likvidují pařezy vykácených lip,“ shrnula Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Oblíbené místo, které kdysi zdobily vzrostlé lípy, oživí replika studny. Smyslem není obnovit funkci tohoto historického prvku, ale pouze někdejší symbol Horního náměstí připomenout.

Vizualizace repliky studny na Horním náměstí v Přerově.
Horní náměstí oživí replika studny s posezením i nasvícením. Takto má vypadat

Nástavba kamenného obvodu se vytáhne nad terén a zajistí bezpečnostním sklem, aby lidé dovnitř nic nevhazovali.

Po obvodu budou dřevěné prvky, které umožní venkovní posezení, a prostranství opět oživí zeleň - vysázeny zde budou tři nové lípy. Replika studny bude nasvícená a upoutá na sebe pozornost citátem J. A. Komenského, vyraženým po obvodu.

Poblíž budou i informační bannery, které přiblíží historii místa.

„Práce by měly být dokončeny ještě v letošním roce a tato investiční akce přijde město na 2,5 milionu korun,“ upřesnila Ivana Pinkasová.

Archeologové se opět vrátili do studny na Horním náměstí v Přerově. Konec září 2020
Koloběžka i granát. Archeologové znovu zkoumali studnu na Horním náměstí

Historická studna, zbudovaná na Horním náměstí v první polovině 16. století za vlády mocného rodu Pernštejnů, na sebe strhla pozornost už před dvěma lety. Tehdy se archeologové s pomocí dobrovolných hasičů vydali prozkoumat její dno a zjistit hloubku. Výzkum pokračoval i v loňském roce a bádat se zde bude i letos.

„Loni se nám podařilo dosáhnout hloubky dna studny, a to 17,2 metru od úrovně současného terénu. Sedimenty byly důkladně proplavovány tak, aby nám neunikl žádný důležitý nález. Podařilo se zachytit několik stovek předmětů, které ilustrují každodenní život obyvatel Horního náměstí od druhé poloviny 19. do počátku 20. století,“ přiblížil archeolog Muzea Komenského v Přerově Zdeněk Schenk.

Studna ztratila svou funkci na počátku minulého století, po zavedení městského vodovodu v roce 1903.

„Někdy po tomto datu byla zbavena i pumpy, kterou známe z historických snímků, a zaklopena betonovými deskami. Prostor se upravil do podoby, jakou známe i my - bylo zde vysázeno šest lip a někdy v sedmdesátých letech minulého století vzniklo dokonce přímo nad studnou dětské pískoviště,“ zmínil.

Blažkův dům na Masarykově náměstí v Přerově dostal při rekonstrukci novou fasádu, 30. srpna 2022
Blažkův dům prokoukl. Radnice vypadá jak chudá příbuzná, míní Přerované

Archeologové našli na dně studny nepřeberné množství keramiky, ale třeba i část mramorového náhrobku, kusy dětských dřevěných hraček, jako byla káča nebo hliněné kuličky.

„Objevili jsme i sérii mincí z dob Rakousko-Uherska, z období první republiky zase nábojnice a střepy pivních lahví, z 19. století pak kameninovou láhev, určenou ke stáčení minerální vody. Zajímavostí byl i dřevěný tesák ze 17. století,“ vyjmenoval Schenk.

Studnu se podařilo zbavit čtyř metrů sedimentů. „Potvrdilo se, že má relativně silný přítok spodní vody, kterou bylo nutné během výzkumu neustále odčerpávat. Odborníci z Akademie věd zde provedli i zaměření pomocí technologie 3 D laserového skenování,“ řekl.

Bádání na dně historické studny na Horním náměstí v Přerově
Historická studna v Přerově vydala další zajímavé objevy

Archeologové se budou na stavbě pohybovat i nyní.

„Je to poslední výzva, protože další příležitost k prozkoumání místa už asi mít nebudeme. Provádíme dohled v místech výkopů pro zavlažovací systém budoucích lip a už v tuto chvíli jsme našli několik mincí. Rádi bychom také v okruhu studny zjistili, kde končil stavební výkop ze 16. století, do kterého vezdili samotnou studnu - a kde začínají ještě neporušené archeologické vrstvy, související se starším osídlením Horního náměstí - mám na mysli období raného a vrcholného středověku,“ uzavřel Zdeněk Schenk.