Horní Moštěnice
Rok založení: 1141
Počet obyvatel: 1690
Zajímavosti:
Od června roku 2018 připomíná mohutný kříž místo masakru na Švédských šancích. Železný kříž je památkou tragédie 267 podkarpatských Němců, kteří zde byli po válce v noci z 18. na 19. června 1945 zákeřně postříleni a pohřbeni v hromadném hrobu. Monumentální kříž, z dílny uměleckého kováře Jiřího Jurdy, je čtyři metry vysoký, váží tři sta kilogramů a utrpení nevinných symbolizuje nejen trnová koruna, ale i otvory po kulkách.

Tip na výlet:

Horní MoštěniceHorní Moštěnice - zámečekZdroj: Deník / Jiří KopáčV obci Horní Moštěnice se nachází zámeček, v němž aktuálně sídlí obecní úřad (na snímku). Bohužel rozsáhlé a necitlivé přestavby za komunistické éry zničily prakticky vše, co bylo na stavbě cenného, částečně zachováno zůstalo pouze průčelí.

K zámečku přiléhá zámecká zahrada, v níž se občas odehrávají kulturní akce. V této zahradě se nachází památný strom - několik set let starý jinan dvoulaločný. Kousek na východ od vesnice byly nalezeny trosky staré středověké tvrze.

V katastru obce se vyskytují tři minerální prameny, jeden z nich je stáčen jako Hanácká kyselka. Obec zdobí také sochy opředené příběhy a pověstmi.

Slavní rodáci:
Vojtěch Kulp ((14.2.1850 -23.března 1932) poslanec Moravského zemského sněmu, později i poslanec Říšské rady a první český starosta Kroměříže
Antonín Matzenauer (11.9.1823-4.12.1893) slavista, baltista a jazykovědec (srovnávací lingvistika slovanských jazyků)

Vesnice roku

V Horní Moštěnici dnes působí celá řada spolků, které navazují na aktivity občanů v minulých desetiletích. Až do padesátých let minulého století zde třeba působila Jednota Československého Orla, ale i Družstvo Dělnický dům, Okrašlovací spolek, Farní charita, Hudební kroužek Moravan, Spolek chovatelů drobného zvířectva, Spolek divadelních ochotníků Vlast nebo Honební společenství. Dnes v obci aktivně působí TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek, Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů a Spolek rybářů a včelařů. Za zmínku stojí i Klub starších a pokročilých. Spolky se významně podílejí na kulturním a společenském dětí, což vedlo v roce 1996 také ke získání modré stuhy za společenský život v obci v celorepublikovém klání soutěže Vesnice roku. Cenu tehdy převzal z rukou ministra zemědělství Josefa Luxe starosta Horní Moštěnice Miroslav Němec.

Klub bledých mládenců

Před více než sto lety - přesně v roce 1904 vznikl při dobrém jídle a pití v hostinci U Mizerů v Horní Moštěnici Klub bledých mládenců. Měl 24 členů a jeho předsedou byl Hugo Schneider. A nebyl to obyčejný předseda, protože složil pro svůj klub i Hymnu bledých mládenců.

„Jaká byla činnost klubu? Bujarý zpěv, různé legrácky, ale i pořádání večírků a kupletů s tancem,“ uvádí se v knižní publikaci o historii obce Horní Moštěnice. Podle dobových pramenů spolek příznivě ovlivňoval atmosféru ve vsi a sbližoval lidi více než nějaké moralizování. Jeho existence ale bohužel trvala jen čtyři roky. A jaká byla první sloka Hymny bledých mládenců? „K Přerovu až budeme my jezdit za dva haléře, Šrétová až vyvěsí-li „Vyprodáno“ na dvéře, až Hermínka mezi dveřmi líbati se přestane, potom jistě, potom jistě zanedlouho konec světa nastane.“ 

Deník na návštěvěZdroj: Deník