Proč právě Hlinsko? Čím bylo toto území tak atraktivní pro naše předky, kteří oblast osídlili v období pravěku?
Okolí Hlinska se stalo místem bohatých archeologických nálezů z období eneolitu - exponáty jsou vystaveny například v Muzeu Komenského v Přerově. Dokazuje to, že oblast v Starosta obce Hlinsko David Linhart.Starosta obce Hlinsko David Linhart.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírováokolí obce měla strategický význam už od pradávna - podél řeky vedla Jantarová stezka. V dávné minulosti na tomto území existovaly nejméně čtyři osady. Nejvýznamnější z nich byla neolitická výšinná osada „Nad Zbružovým“, pravěké sídliště bylo vybudováno před 5200 až 4500 lety a od nejstarší doby staroeneolitické do poloviny středního neolitu zde žilo trvale 500 až 1000 osob. Osada představuje jednu z nejdůležitějších archeologických památek Přerovska a její význam přesahuje hranice regionu. První písemná zmínka o Hlinsku je v podační listině z roku 1304 biskupa olomouckého kláštera na Hradisku. V další písemné zmínce z roku 1447 již Hlinsko patřilo pod správu hradu Helfštýna a velký rozkvět obec zažila po roce 1474, kdy panství koupil Vilém z Pernštejna. Zavedl nové metody hospodaření, zejména rybníkářství a právě v Hlinsku založil tři rybníky. V obci byly také lázně pro hrad. Minulost naší obce je tedy určitě pestrá.

Jsou v obci významné stavby nebo památky?
Jak už bylo řečeno, první písemná zmínka o obci pochází z roku 1304. V té době už byl postaven i kostel s farou. Původní malý kostelík byl v roce 1885 zbořen a na jeho místě zbudován nový, který byl vysvěcen 24. října 1886. V roce 1788 se u nás v obci podařilo zřídit školu - jednotřídku, kterou využívaly i děti z Kladník, Lhoty a Nových Dvorů. Kapacita původní budovy školy, která byla zřízena u kostela, nestačila, a proto byla v roce 1893 postavena nová školní budova uprostřed obce. Ta zde stojí dodnes, nyní je využívána jako víceúčelová budova s místním pohostinstvím, sálem pro kulturně společenské aktivity obyvatel obce a s hernou stolního tenisu.

Kdybyste chtěl do Hlinska nalákat turisty, co byste jim ukázal jako první?
Zcela nepochybně místní raritu - vodopád. Vodopád se nachází na malém potoce u osady Podhůra, na modré turistické značce propojující Lipník nad Bečvou s Helfštýnem. Rozcestník „Vodopád 40 metrů“ návštěvníky nasměruje do roklinky proti toku potůčku až pod téměř čtyři metry vysoký vodopád. Vodopád je po většinu roku téměř bez vody, ve větším množství voda proudí jen brzy zjara při tání sněhu a nebo v dlouhotrvajícím deštivém období.

Vernisáž výstavy Příběhy z pravěku v Muzeu Komenského v Přerově
Příběh Dámy z Hlinska možná jednou obletí svět

Jak bohatá je v obci činnost spolků?
V obci působí více spolků - mezi ty hlavní můžeme řadit hasiče a stolní tenisty. Působí u nás i spolek myslivců. Všechny spolky se zapojují do dění v obci pořádáním různých kulturně - společenských akcí. Ať už jsou to tradiční Bartolomějské hody, Štěpánský turnaj ve stolním tenise nebo myslivecký hon. K těmto akcím můžeme doplnit vodění medvěda, dětský karneval, pálení čarodějnic, stavění máje, kácení máje, běh umrlčí stezkou, dýňování a podobně. Z výše uvedeného je patrné, že kulturně-společenský život je v obci bohatý. Poslední dva roky nás trochu přibrzdil covid-19, ale doufáme, že se život v obci postupně vrátí k normálu.

Daří se vám udržet mladé lidi? Podporujete výstavbu rodinných domů?
Za posledních patnáct let se Hlinsko pomalu rozrůstá, počet obyvatel každoročně přibývá. Ještě v letech 2006 a 2007 měla obec okolo 200 obyvatel a nyní jich zde žije 242. Z toho je patrné, že zájem o bydlení v Hlinsku neupadá. Hlinsko bylo až do roku 1901 od okolních obcí poměrně izolováno. V tomto roce pán Alfréd ze Skenů, pocházející z Pavlovic, vybudoval silnici z Hlinska do Kladník. Jako poděkování mu obec nechala vystavět na návsi pomník. Komunikaci nazvala na jeho počest Silnicí Skenovou.

Opravená zbrojnice, teď se chystá kanalizace

Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice, která probíhala v minulých letech, byla pro malou obec, jakou je Hlinsko, poměrně tučným soustem - přišla totiž na dva a půl milionu korun. Díky opravám se dnes obec může pochlubit důstojným zázemím nejen pro zdejší Sbor dobrovolných hasičů, ale i pro sportovní aktivity dětí.

Hlinsko.Hlinsko - hasičská zbrojniceZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová„Původní hasičská zbrojnice se začala stavět na podzim roku 1966 a dokončena a předána k užívání byla v říjnu 1969. V roce 1985 se dokončila přístavba druhé garáže,“ vrátil se do minulosti starosta Hlinska David Linhart.

Podle něj byla rekonstrukce objektu, která probíhala v letech 2018 až 2019, poměrně náročná.

„Z původně plánované opravy nebo údržby, kterou jsme zamýšleli, se vyklubala totální rekonstrukce hasičárny. Bylo nutné vybudovat zcela novou přístavbu části budovy a v novotě je i fasáda. Jen původní garáže zůstaly. V prvním patře jsou nové sociálky včetně koupelny pro děti, které zde sportují. V těsném sousedství se totiž nachází fotbalové hřiště, na kterém děti hrají fotbal, a tato budova slouží jako jejich zázemí,“ vylíčil starosta.

Součástí modernizace budovy hasičské zbrojnice byla i úprava společenské místnosti v prvním patře pro mladé hasiče, kteří tyto prostory využívají.

„V obci totiž máme dva velké spolky - hasiče a Klub stolního tenisu, který má celkem čtyři družstva. To nejlepší hraje skupinu A, tedy krajský přebor,“ upřesnil starosta.

Nově opravená místnost slouží i pro schůze hasičů a spolků. „Techniku Sboru dobrovolných hasičů pro naši malou obec z krajských prostředků postupně obnovujeme. Každý rok žádáme o dotace na vybavení hasičské zbrojnice - hadice, požární obleky, žebřík a podobně,“ řekl.

A jaké investice nyní obec Hlinsko čekají? „V současnosti připravujeme projektovou dokumentaci a všechna potřebná povolení na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod společně s výstavbou vodovodu včetně úpravny vody,“ popsal starosta.

Samotná realizace finančně náročného projektu by měla probíhat v letech 2023 - 2025.

„Na realizaci budeme žádat o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí. V roce 2024 se musíme připravit i na kompletní kabelizaci obce, kterou bude realizovat společnost ČEZ. Naší vlastní investicí, navazující na kabelizaci, bude i modernizace veřejného osvětlení. Nezapomínáme ani na naše děti a sportovce, neboť chystáme rekonstrukci dětského hřiště a hřiště v Podzahradí,“ uzavřel starosta David Linhart.