Sestavili jsme žebříček deseti návrhů, které se objevily v diskusi na webových stránkách Přerovského deníku. Kdo získá nelichotivý titul Největší ostuda města?

Hlasujte
Můžete dávat hlasy svým favoritům. Celá soutěž o největší ostudu Přerova potrvá do konce dubna. Poté hlasy sečteme a vyhlásíme vítěze.

Snad největší kritiku u obyvatel Přerova sklidila budova Emos na Masarykově náměstí.

„Ta by se měla zbourat a hned by bylo náměstí náměstím. Nechápu, jak někdo mohl něco tak strašného naproti secesnímu Městskému domu postavit,“ zhodnotila objekt nacházející se na centrálním přerovském náměstí například Monika, která se zapojila do diskuse na webu.

Podle dalších příspěvků ale město hyzdí také ulice Škodova, Husova a Kojetínská. Kritika se snesla i na nevyužitou budovu v Čechově ulici, která je ve vlastnictví státu.

V diskusi ale čtenáři poukázali také na novodobá díla, která se objevila v přerovských ulicích teprve nedávno. Jde třeba o parčík s majákem, který se nachází u řeky Bečvy naproti hradbám, a o bronzový model města, jenž stojí před budovou radnice na Masarykově náměstí.

„Ty peníze by byly užitečnější v nemocnici, ve školkách, dětských hřištích… Tam by možná lidé více ocenili investici našich společných peněz,“ zmínila se jedna z diskutujících na stránkách Přerovského deníku.

K vyjmenovaným prvkům přiřadili čtenáři také kašnu na náměstí TGM. „Větší hrůzu už tam snad nemohli postavit,“ míní jedna z diskutujících obyvatelek Přerova.

Hned několikrát se předmětem kritiky stala i dopravní situace v Přerově. „Přijíždět každé všední ráno do Přerova rovná se očistec. V tomto zastupitelé spí už dvacet let,“ podělil se o svůj názor na webu Honza. Ostudou ale je podle čtenářů Přerovského deníku i zastavění jednoho z mála pěkných míst v Přerově, a to proluky s Neptunem naproti prodejně Baťa.

Trnem v oku je i nevyužívaný podchod na tř. 17. listopadu. Vlna kritiky se snesla také na jednu zatím nedokončenou novostavbu. Jde o dům určený k bydlení na rohu ulic Čechova a Jaselská. „Mezi stávající zástavbu se vůbec nehodí a přední železná konstrukce působí velmi nevkusně,“ zhodnotil čtenář Přerovského deníku.

Několik týdnů čtenáři Přerovského deníku na internetových stránkách diskutovali a navrhovali objekty, které naše město nereprezentují ve zrovna nejlepším světle. V diskusi se sešla celá řada zajímavých názorů, podle kterých jsme vybrali deset nejzajímavějších kandidátů. Na internetových stránkách máte možnost hlasovat, která přerovská „hrůza“ dělá městu největší ostudu.

Fotografie spolu se stručným představením „hyzdičů města“ naleznete na této straně. Představení kandidátů na největší ostudu města Přerova nebude chybět ani na stránkách Nového Přerovska.

1. budova EMOS na náměstí TGM

V objektu socialistického vzhledu, který do zástavby historických domů na náměstí nezapadá, nyní sídlí několik soukromých subjektů, ale také přerovský magistrát. V jednom patře se zde nachází agenda občanských a řidičských průkazů a cestovních pasů. Město má zájem budovu odkoupit do svého vlastnictví. Dokonce existuje i studie na úpravu pláště budovy, aby zapadla do historického centra města.

2. Maják

Maják je dominantou parčíku, který vyrostl na místě bývalé plovárny u řeky Bečvy v loňském roce. Tato stavba přišla na necelých 5 milionů korun. Peníze dorazily do města ze státního rozpočtu – z takzvaného porcování medvěda

3. Bronzový model města

Bronzový model historického jádra města se nachází před radnicí na Masarykově náměstí. Bronzová maketa měla být původně odhalena na oslavách 750. výročí od povýšení Přerova na královské město. Autor však nestihl dílo dokončit, město proto model odhalilo až v březnu roku 2007. Tato investice přišla městskou kasu na téměř 1,7 milionu korun.

4. Dopravní situace

Dopravní situace se řadí ke stěžejním problémům města. Obyvatelé trpí nadměrnou dopravní zátěží, protože zde stále schází obchvat. Jeho stavba se už řadu let odkládá. Na růžích nebudou mít obyvatelé města ustláno ani letos, kdy se budou realizovat dvě významné investiční akce, které ovlivní dopravu. Půjde o rekonstrukci autobusového nádraží a opravu parovodu v rušné ulici Komenského

5. Novostavba v Čechově a Jaselské

Přerovanům se nezamlouvá zatím nedokončená novostavba stojící na rohu ulic Čechova a Jaselská. Největší kritiku vzbuzuje kovová konstrukce nacházející se před objektem, který je určen k bydlení.

6. Bývalá armádní budova v Čechově ulici

O bezúplatný převod armádní budovy v Čechově ulici marně usilují zástupci Přerova už dva roky. Město má o využití tohoto objektu jasnou představu. Zázemí by tam mohla najít knihovna a část úředníků magistrátu. Stát však žádosti představitelů města zatím nevyhověl, a tak objekt nezadržitelně chátrá a hyzdí tuto lokalitu.

7. Zastavěná proluka ve Wilsonově ulici

Kdysi místo k odpočinku s lavičkami a sochou Neptuna, dnes dvoupodlažní dům s byty a obchody. Tak se změnila za poslední dva roky proluka ve Wilsonově ulici. Město mělo v minulosti možnost odkoupit tento pozemek, ale neučinilo tak. Lukrativní parcela v centru města přišla do rukou soukromého investora. Přerované to dodnes zástupcům města vytýkají.

8. Kašna na Náměstí TGM

Nová dominanta vyrostla v centru města v rámci rozsáhlé rekonstrukce Masarykova náměstí v roce 2002. Podoba kašny s šestimetrovým sloupem se dodnes některým Přerovanům nezamlouvá. Jejím autorem je akademický sochař Alexisus Appl.

9. Ulice Kojetínská, Husova a Škodova

Tyto ulice se nacházejí v blízkém okolí vlakového nádraží. Nájemníky jsou převážně Romové. Domy ve Škodově ulici město prodalo v roce 2007 za 1,5 milionu korun. Investor se městu zavázal, že zchátralé domy zbourá a na jejich místě postaví multifunkční objekt s byty a obchody. Demolice domů se však stále odkládá. Investorovi se totiž nedaří najít pro Romy náhradní bydlení.

10. Podchod u malého Tesca

Podchod pod frekventovanou silnicí na tř. 17. listopadu,už více než deset let neslouží svému účelu. Město jej však zrušit nehodlá, protože v podzemních prostorách se nachází kryt CO. Přístupové vchody do podchodu se však často stávají útočištěm vandalů a nepřizpůsobivých bezdomovců. Město slíbilo, že letos zchátralé přístřešky zmodernizuje. Práce však zatím nezačaly.