Sen mnoha Přerovanů se stal skutečností tento týden v úterý, kdy vedení magistrátu podepsalo smlouvu na zhotovení díla se společností Skanska.

„Stavba Tyršova mostu tak může konečně začít,“ oddechl si při podpisu kontraktu přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD). Investice za 116 milionů korun je totiž jednou z největších ve městě za poslední roky. Začne demontáží zrezivělé lávky u sokolovny, která na šest desetiletí nahradila původní přemostění z roku 1905.

Nový Tyršův most v Přerově vychází z návrhu architektky Aleny Šrámkové a má být důstojnou náhradou toho původního.

„Bude 12,5 metrů široký a jeho délka je 73 metrů,“ přiblížil vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala.

Most ozdobí také sochy – ve směru od centra města bude umístěna bronzová plastika zubra, uprostřed pták a o několik metrů dál pak tři stromy z betonu s pahýly, znázorňujícími vět­ve.

Vizualizace nové podoby Tyršova mostu v Přerově

A jaký je harmonogram prací, které mají vypuknout už v září?

„Začneme bouráním nábřežních zdí a přeložkami inženýrských sítí v místě přemostění, jež nahradíme novými,“ přiblížil František Mašek, ředitel závodu Mosty ze společnosti Skanska. V říjnu přijde na řadu demolice stávající ocelové lávky.

„Po odbourání starých pilířů v řece Bečvě se začne se samotnou stavbou mostu. Zahájena bude příští rok na jaře a hrubou bychom chtěli mít hotovou ještě v průběhu roku 2011,“ upřesnil.

Nové přemostění má být dokončeno na sklonku příštího roku a po něm následuje budování nových nábřežních zdí spolu s terénními úpravami. Dílo má být definitivně hotové v květnu 2012.

Stavebníci považují za největší úskalí projektu stále hrozící řeku Bečvu, která se letos v květnu na některých místech v Přerově vylila z břehů.

„Bourat starý a stavět nový most budeme na pontonech, které využívá například armáda. Problémem ale bude zcela jistě kolísání hladiny řeky Bečvy,“ soudí ředitel Mašek.

Život města stavba prý nenaruší

Ten se neobává, že by stavba výrazně zasáhla do života Přerovanů.

„Staví se na pontonech a veškerá technika bude odstavená dole pod mostem, nezabere tedy ulici Pod valy. Řidiči se tedy nemusí obávat omezení,“ poznamenal.

Náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS) upřesnil, že dojde pouze k přemístění zastávky městské hromadné dopravy k restauraci U labutě.

Podle přerovského primátora Jiřího Lajtocha (ČSSD) je to vůbec poprvé, co Skanska vstupuje na území města Přerova s větší stavbou.

„Její průběh bude jistě sledovat řada občanů,“ míní primátor.

Zároveň s mostem se má zvelebit i jeho nejbližší okolí.

„Součástí realizace Tyršova mostu je i předpolí v ulici Brabansko. Druhá etapa, ze strany ulic Na Marku a Pod valy, bude následovat později,“ doplnil náměstek primátora Kulíšek.

Na tuto druhou etapu stavby žádá město peníze z Regionálního operačního programu Evropské unie a náklady se odhadují na 20 milionů korun.

Petra Poláková-Uvírová, Pavla Kubištová