Opozici to ale nestačí – hodlá na nejbližším jednání zastupitelstva znovu protlačit vyhlášku, která by hazard zakázala úplně. Poslední pokus se totiž nesetkal s úspěchem.

Omezení počtu výherních hracích automatů se stalo v Přerově v poslední době tématem číslo jedna.

Na prosincovém jednání zastupitelstva neprošel jen o dva hlasy návrh opozice na úplný zákaz hazardu.

Byla však schválena nová obecně závazná vyhláška, již předložili radní. Ta navrhuje snížit počet adres, na nichž lze provozovat loterie a podobné hry – a to ze stávajících 52 na 44.

Co budou muset provozovatelé heren zajistit, pokud v únoru novou vyhlášku o omezení propagace hazardu posvětí zastupitelé?

„Nebudou moci mít u herny poutače s blikajícím jackpotem, nebo třeba i reklamní potisk s automatem. Dokonce by nemělo být z ulice vidět ani do útrob herny,“ vysvětlila právnička přerovského magistrátu Jana Hrubá.

Výlohy, vstupy, okna a jiné otvory musí být zneprůhledněny tak, aby nebylo možné nahlížet do vnitřku provozovny, popřípadě do místností, kde jsou provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.

„Zákaz se týká především blikajícího nebo svítícího označení názvu provozovny. Na vnějším plášti budovy nesmí být umístěna žádná zařízení, která jsou spojena se sázkovou hrou, loterií a jinou podobnou hrou. Zejména taková, která informují o stavu hry a výši možné výhry,“ doplnila vedoucí oddělení komunikace přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Ochrana souciálně slabých a snadno ovlivnitelných

Podle radních je cílem nové vyhlášky ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před hazardem a jeho důsledky.

„Cílem je omezení propagace hazardních her. Chceme tak předejít záporným jevům, které mohou vést k narušování veřejného pořádku,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Michal Zácha. (ODS). Vnitřních prostor heren by se ale podle něj reklamní zákaz neměl dotknout.

Jaký postih provozovatele heren čeká, pokud nesplní svou povinnost, zatím není jisté.

„Pokud vyhláška projde, budou muset odstranit nevhodnou reklamu a poutače do tří měsíců od nabytí její účinnosti. Výše sankce nebyla přesně stanovena,“ shrnul mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Podle údajů z finančního odboru eviduje v současné době magistrát 381 interaktivních videoloterijních terminálů, 101 výherních hracích přístrojů, 39 jiných herních zařízení a 27 ostatních technických zařízení. Herny jsou i v centru města a v blízkosti škol.

Dva hlasy k zákazu chyběly

Právě z toho důvodu chtěla opoziční strana Společně pro Přerov zakázat hazard úplně, podobně jako ve Šternberku nebo Hranicích.

Přestože návrh na prosincovém zasedání podpořili zastupitelé napříč politickým spektrem, dva hlasy k jeho přijetí chyběly.

„Přestože jsme minule neuspěli, pokusíme se stejnou vyhlášku prosadit i na zastupitelstvu v únoru. Polovičatá opatření, která navrhuje rada, považujeme za naprosto nepřijatelná, a tak závažný problém, jakým je hazard, neřeší,“ uvedl opoziční zastupitel Richard Šlechta. (SpP).