Po dlouholetých jednání se záměr realizoval s přispěním Olomouckého kraje, který si od něj slibuje zatraktivnění historické památky i zvýšení její návštěvnosti.

Původně se mělo vykácet o zhruba půl hektaru lesa více. Protože však některé porosty podléhaly zvláštnímu režimu údržby a ochrany, z prvotního záměru sešlo.

Vedle hradu teď chybí téměř sto metrů široký pás na jeho severozápadní straně.

„Ze záměru mýtit při severozápadní hradbě od široké zdi až k severní husitské věži celkových 1,41 hektaru lesa se upustilo. Nakonec bylo povoleno mýtit 0,95 hektaru," uvedl kastelán hradu Jan Lauro.

Hrad Helfštýn je od června lépe viditelný, Lesy ČR v jeho okolí vymýtily téměř hektar lesa.

Hrad Hefštýn je teď lépe vidět. Foto: Jan Lauro

Více než 15 let diskusí

Kácelo se letos na jaře. Lesníci vymýtili především porosty z šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Odstranění dřevin finančně zajistil Olomoucký kraj, který na něj přispěl částkou 260 tisíc korun.

„Práce začaly v dubnu a odvoz vytěženého dřeva probíhal až do začátku června. Les tvořily zejména duby, buky, habry, ale i pár jasanů a třešeň," dodal.

O mýcení v okolí hradu se diskutovalo více jak patnáct let. Mělo se uskutečnit již před čtyřmi roky, provedeno bylo však až letos.

„Podnět ke kácení přišel z různých stran již v roce 1997. Původně ho iniciovala nadace Hrad Helfštýn, zástupci místních samospráv, okrašlovací a další spolky. Dlouhou dobu se o celé věci pouze hovořilo," řekl kastelán.

V roce 2008 se pak odehrálo zásadní jednání o tom, zda kácet či ne. K tomu se museli vyjádřit všichni zainteresovaní, tedy Odbor životního prostředí Olomouckého kraje a Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, odbor památkové péče, stát, Lesy ČR, Muzeum Komenského v Přerově spolu se správou hradu Helfštýn.

„Tehdy to rozhodlo zamítavé stanovisko ze strany Městského úřadu v Lipníku," prozradil.

Hrad Helfštýn je od června lépe viditelný, Lesy ČR v jeho okolí vymýtily téměř hektar lesa.

Hrad Hefštýn je teď lépe vidět. Foto: Jan Lauro

Zvýší se návštěvnost?

Další jednání ustala až do loňského roku, kdy aktivitu směřovanou k zatraktivnění a lepší viditelnosti hradu z větších dálek vyvinuli zástupci Olomouckého kraje. Muzeum Komenského v Přerově dostalo za úkol celou věc zorganizovat.

„Bylo potřeba nastudovat lesní zákon, vyzískat všechna závazná stanoviska a tlačit na termíny," uvedl Jan Lauro.

Památku každý rok navštíví téměř sto tisíc lidí. Olomoucký kraj si po jejím větším zviditelnění slibuje i navýšení její návštěvnosti.

„Hrad Helfštýn je z hlavních tahů lépe viditelný a to z obou směrů. Nečekané pohledy se naskytnou i všem, kteří si hrad obejdou po jeho vnějším obvodu. Otevírá se pro ně krása architektonického bohatství a plný rozsah komplexu," uzavřel.