„Jde o společná hejna dvou krkavcovitých ptáků – havranů polních a kavek obecných. Oba tyto druhy hnízdí společně v Pobaltí a v Rusku, odkud k nám na zimu přilétají. První hejna se objevila před pár dny a postupně přilétají další,“ řekl Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově.

Havrani a kavky se u nás živí převážně zbytky polních plodin, ovocem a ořechy. Nepohrdnou ale ani odpadky na skládkách.

„Zajímavostí je, že se každý večer slétávají na společná nocoviště a opět ráno rozlétají i desítky kilometrů do různých směrů za potravou. Na jednom z jejich nocovišť, které je na okraji města Přerova, jich letos ornitologové napočítali kolem 21 tisíc,“ dodal.

Pokud bude mírná zima, přezimují u nás opeřenci až do jara, kdy se začnou vracet zpět na svá hnízdiště.