„Když se příslušníci našeho sboru vracejí zpět z náročných zásahů, potřebují plnohodnotné zázemí. Ještě donedávna se ale vraceli do prostředí, které nebylo vyhovující - kontaminované ochranné prostředky se praly ve stejné místnosti, kde mělo naše mužstvo sprchy. Těžko se jim pak management mohl podívat do očí,“ řekl šéf přerovských hasičů Miroslav Čoček.

Sbor se přestěhoval do nové zbrojnice z nevyhovující budovy v ulici na Šířavě počátkem srpna.

„Od té doby až do dnešního dne jsme vyrazili ke sto dvaceti zásahům různých typů událostí. Na novém místě už jsme tedy zaběhnutí a i dojezdové časy jsou lepší. Z hasičárny na Šířavě jsme někdy ve špičce nemohli vyjet, a teď máme mnohem lepší napojení - i na dálnici u Říkovic,“ dodal. Nová zbrojnice je navíc mimo zátopové území.

Zázemí pro výcvik

Stavba moderního komplexu začala na podzim roku 2018 a během necelých dvou let vznikl v Přerově areál, který nabízí hasičům zázemí, kde mohou prohlubovat odborné znalosti a zvyšovat svou fyzickou zdatnost. Samozřejmostí jsou prostorné šatny, posilovna a tělocvična.

Součástí zbrojnice jsou i venkovní prostory pro praktický výcvik - cvičná věž na požární sport či železobetonová pětipodlažní věž pro nácvik hasebního zásahu do výškové budovy.

„Druhou stranu věže s lezeckou stěnou s převisem pak využijí pro výcvik hasiči-lezci, kterým bude sloužit i trenažér pro výcvik záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Pro zvyšování fyzické zdatnosti byl vybudován i běžecký ovál s multifunkčním hřištěm,“ doplnila krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Ilustrační foto
Expresy mezi Olomoucí a Ostravou zastaví výluka, pendolina nepojedou

23 výjezdových vrat

Nová budova má prostorné garáže pro hasičskou techniku a místo původních sedmi výjezdových vrat je jich dnes třiadvacet. Součástí garáží je velký mycí box, strojní dílna i montážní jáma pro servis zásahových vozů. Ohřev teplé vody se v létě řeší přes solární systém.

„V areálu je umístěný i diesel agregát, který plně zálohuje elektřinou všechny objekty a technologie pro případ, že by došlo k výpadku energie. Ekologické hospodaření s dešťovou vodou zajišťují speciální retenční nádrže,“ upřesnila.

Strojní služba má k dispozici dvousloupový elektrohydraulický zvedák s nosností přes 5 tisíc kilogramů a spodní hydraulický zvedák s pojezdem v montážní jámě s nosností 20 tun.

K využití je i moderní linka na mytí, tlakování, zkoušení a dosušování požárních hadic a výkonný vysokotlaký kompresor, jímž se zajišťuje doplňování vzduchu do tlakových láhví dýchacích přístrojů.

Extrémní závod Geroy 2020 v Přerově
Extrémní Geroy v Přerově zlákal stovky odvážlivců. Toto museli zvládnout

Historie požární stanice v Přerově
S přibývajícím množstvím požárů se přerovští občané roku 1875 usnesli na založení dobrovolného hasičského sboru. Po jeho vzniku bylo v ulici Na Marku vybudováno dřevěné hasičské skladiště na nářadí a cvičná lezecká stěna. Postupně ale objekt nedostačoval nové technice a rostoucímu významu hasičů. Proto sbor v roce 1932 převzal od městské rady prostory v nově budovaném sídle přerovské vodárny v ulici Šířava.
Od roku 1951 se začalo s tehdejším radou místního národního výboru vyjednávat o zřízení stálého placeného požárního sboru. Prvotní návrhy ale byly zamítnuty. Nakonec bylo v březnu 1952 zřízení profesionálního sboru schváleno. Nový placený hasičský sbor od svého vzniku sídlil v domě číslo 25 v ulici Šířava až do letošního srpna, kdy se územní odbor i stanice přestěhovaly do nového objektu v ulici K Moštěnici na jižním okraji Přerova.