Po zhlédnutí výstavy „Poklady z hůry“, kterou v těchto dnech připravují pracovníci Muzea Komenského v Přerově, všechny tyto zajímavosti zjistíte. A nejen to.

Expozice má oživit zapomenutou tradici třeba i prostřednictvím vyprávění a vzpomínek našich předků.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 13. dubna v 17 hodin.

„Návštěvníky zavede do doby, kdy některé části Přerova - Předmostí a Šířavu - tvořily vesnické usedlosti s bohatou historií a kulturními tradicemi, které jsou v dnešním industriálním městě téměř ztraceny,“ přiblížila kurátor Kamil Lukeš.

Muzejníci věří, že expozice přitáhne nejen návštěvníky z Přerova, ale i obcí na Kojetínsku, Tovačovsku či Olomoucku, kde je hanácká tradice stále živá. Školáci navíc zjistí spoustu zajímavostí na edukačních programech, které je hravou formou vtáhnou do života na hanácké vesnici během čtyř ročních období.

Hanáci nikdy nic nevyhodili

Ojedinělá expozice zabere téměř celé druhé patro přerovského zámku. Lidé budou moci obdivovat stylizované rekonstrukce dobových stavení a jejich vybavení, které přiblíží rok na hanáckém venkově ve druhé polovině devatenáctého století. Spatří třeba hanáckou hospodu či stodolu s humny.

Přiblíží ale i tradice a zvyky a lidé se na ní seznámí s historií přerovského Folklorního souboru Haná. Součástí je i výstava fotografií Jitky Hanákové, inspirovaných folklorem.

„Hledali jsme cestu, jak toto téma přiblížit dětem. A kdo jiný by je měl zavést na hanácký venkov, než stréček Křópal, který měnil - až vyměnil. Začne u hroudy zlata a skončí u jednoho zrníčka obilí. To zrnko je ale pro Hanáka obrovský poklad, protože znamená bohatou úrodu a hojnost statku. Proto je tak důležité,“ přiblížila muzejní pedagožka Kateřina Tomešková.

Školáky, kteří se zúčastní edukačního programu, čeká několik zastavení. Otevřenými vraty se podívají na širé lány, zastaví se u typického gruntu a prostřednictvím nahrávek se seznámí s hanáckým nářečím. Bonusem je pak prohlídka stálé expozice Národopis Hané a Záhoří.

„Hanáci nikdy nic nevyhodili, ale všechny důležité věci ukryli na půdu. A protože tam byly i mnohé osobní věci a ležely tam dlouho, staly se z nich doslova poklady. Každý, kdo tedy vylezl na hůru, našel něco zajímavého,“ vylíčila dále Kateřina Tomešková.

Film ukáže hanáckou svatbu

Děti na výstavě možná některé věci spatří vůbec poprvé - vidle, loňák, povříslo na svazování snopů nebo hřeben na vyčesávání lnu. Obdivovat mohou i dřevěné truhly nebo třeba staré sáňky. Většina sbírkových předmětů pochází z muzejního depozitáře v Oplocanech.

„Podařilo se nám sehnat i dobový film, který přiblíží typickou hanáckou svatbu. Zhlédnou i loutkovou pohádku pro děti a film o životě na Hané,“ doplnila.

Výstava potrvá až do 18. října a návštěvníci se mohou těšit i na řadu doprovodných akcí - cyklus přednášek, workshopů a komentovaných prohlídek či divadelní muzejní noc.