Kompletní výměnu všech oken a zateplení pláště včetně nové fasády rozměrné funkcionalistické stavby ze čtyřicátých let bylo možno uskutečnit díky finančním prostředkům z Operačního programu Životní prostředí a Olomouckého kraje.

Tato investice přesahující 20 mil. korun vyřešila nejen dlouholetý problém školy s havarijním stavem původních oken a zničené fasády, ale také neúnosné plýtvání energiemi a penězi při vytápění.

K rozsáhlým stavebním pracím na plášti budovy, které spoluurčovaly chod školy už od dubna tohoto roku, se v průběhu letních prázdnin přidala ještě jedna investice Olomouckého kraje. Školní jídelna byla přemístěna z prvního patra budovy do sníženého přízemí, čímž se podařilo oddělit relativně hlučný provoz jídelny od učeben školy a především přebudovat její bývalé prostory na velký multifunkční sál, schopný pojmout až 150 osob.

Škola tak získala vedle moderní jídelny i aulu s podiem, která výrazně zkvalitní výuku dramatické výchovy a zároveň nabídne důstojný prostor pro slavnostní příležitosti v životě školy.

„Je toho za námi opravdu hodně a často to nebylo jednoduché, už jen např. skloubit řádný a nerušený průběh výuky včetně maturit a stavební práce. Když člověk nakonec vidí skvělý výsledek, má zase chuť do nové práce“, říká při pohledu na „novou“ školu její ředitelka Mgr. Romana Studýnková.