Ti nyní zaslali stížnost na postup kraje a zorganizovali petici za otevření jedné třídy primy alespoň v následujícím školním roce.

Trend snižovat počty studentů na víceletých gymnáziích tak, aby se z nich staly výběrové školy pro ty nejnadanější žáky, kraj nastartoval už dříve.

Už loni byly v Přerově otevřeny pouze dvě třídy primy - jedna na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole, druhá na Gymnáziu Jakuba Škody, které mělo v minulosti vždy třídy dvě.

Limitem, který nastavil kraj pro Přerov, jsou tedy dvě první třídy víceletého studia. Jenže zatímco Gymnázium Jakuba Škody otevře na podzim dvě třídy primy a vrátí se tak ke svému standardu, Gymnázium Jana Blahoslava nebude mít žádnou.

Ředitelku Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Romanu Studýnkovou tato zpráva zaskočila - struktura studijních oborů byla totiž schválena už počátkem října loňského roku usnesením rady kraje.

„Nikdo s námi o změně nejednal, dozvěděli jsme se to pár dní před vyhlášením kritérií pro přijímací řízení,“ řekla.

ČTĚTE TAKÉ: Přerovské děti si pochutnaly na norském menu

Stížnost a petice

Škola už přitom rozběhla přípravné kurzy pro budoucí studenty a jejich rodiče teď nechápou, proč je vše jinak. Gymnázium Jakuba Škody už ale rodičům dětí nabídlo, že mohou tyto kurzy absolvovat pod jeho střechou.

V pětadvacetileté historii Gymnázia Jana Blahoslava, kde má na jaře začít rekonstrukce budovy, to bude vůbec poprvé, kdy se neotevře ani jedna první třída víceletého studia.

„Zahájíme intenzivní jednání, abychom třídu primy otevřeli alespoň v následujícím školním roce 2018/2019,“ doplnila ředitelka.

Pedagogové, ale i rodiče studentů mají obavy, že na neotevření primy v příštím školním roce gymnázium doplatí.

Zaslali proto stížnost na postup kraje a zorganizovali petici.

Pod tu se podepsali rodiče studentů na společné schůzce, ale je nyní k dispozici také v prodejně Papír Plus na Žerotínově náměstí.

„Rozhodnutí bylo učiněno ve zcela nevhodnou dobu, a to na konci ledna, kdy jsou již v běhu všechny procesy, týkající se přijímacího řízení do dané třídy, a to jak na straně školy, tak i zájemců o studium a rodičů. Z hlediska načasování je takové usnesení absolutně necitlivé,“ uvádí se ve stížnosti.

Absolventi nejen osmiletých cyklů Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy jsou podle pedagogů dlouhodobě úspěšní v přijímacích řízeních na vysoké školy humanitních i přírodovědných oborů, ale i ve své profesi.

ČTĚTE TAKÉ: Kry se z jezu podařilo uvolnit, Bečva se nerozlila

Rozhodnutí je likvidační

„Každá chybějící třída, to jsou tři pedagogové, a gymnázium to pocítí. Je rozdíl mít a nemít osmiletý cyklus,“ shrnula stanovisko pedagogů Karla Slaměníková.

„Ze střednědobého, ale i dlouhodobého hlediska je pro gymnázium takové rozhodnutí kraje likvidační,“ vyjádřil svůj názor jeden z rodičů Marek H.

O navýšení počtu tříd do osmiletého studia požádala loni zřizovatele školská rada Gymnázia Jakuba Škody.

Důvodem byl podle ředitele Jana Rašky značný zájem ze strany veřejnosti.

Na víceleté studium se zde loni hlásila více než stovka dětí a gymnázium jich mohlo přijmout jen třicet.

Zaměří se na jazyky nebo sport?

Kraj hodlá v budoucnu soustředit péči o talentované žáky víceletého studia pouze na jednu školu. Šéf školského odboru Krajského úřadu v Olomouci Miroslav Gajdůšek ale ujistil, že čtyřleté studium na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole bude zachováno.

„Není vyloučeno ani specifické zaměření na cizí jazyky nebo sport,“ nastínil.

Důvodem postupného snižování počtu tříd na víceletých gymnáziích je podle něj fakt, že v minulosti nastal rozvoj všeobecně vzdělávacích škol na úkor těch odborných.

„Přestože ale máme velký počet gymnázií, snažíme se zmenšovat počet tříd v rozumné míře,“ uzavřel.

ČTĚTE TAKÉ: Prodej století: Přerov se ve velkém zbavuje budov

PSALI JSME: Gymnázium Jana Blahoslava neotevře primu