„Právě tyto trojrozměrné exponáty mohou přilákat pozornost návštěvníků. Zatímco v roce 2019 tehdy osmdesátiletý umělec do Přerova mířil se svými velkoformátovými grafikami sdruženými v souboru Inventarium a jednalo se výhradně o tisky, o pět let později zakomponoval do expozice s výmluvným názvem Schnabl 85 i velkorysé reliéfy,“ přiblížila kurátorka výstavy Lada Galová.

„I když grafik a designér Oldřich Schnabl není prvoplánovým představitelem generace odkojené virtuální realitou, je svět digiartu jeho tvůrčí domovinou,“ přiblížila kurátorka výstavy Lada Galová. Bohaté zkušenosti v oboru užité grafiky dovedly umělce k úsporné redukci tvarů, které si musely uchovat smysl požadovaného sdělení.

Výstava plastikových a papírových modelů Plastic Party Přerov 2024 přilákala v sobotu do klubu Teplo na Horním náměstí davy návštěvníků. V popředí Model světoznámého letounu Etrich z roku 1913, nazvaného Taube podle siluety letícího holuba, zhotovil Vladi
Unikát na výstavě v Přerově: model letounu Etrich, který má světový triumf

„Celý život pracoval v reklamě, odkud si nese návyk maximálního zjednodušení ve ztvárňování čehokoli. A právě tato jeho výstižná zkratka se promítá i do grafik, které v Přerově návštěvníci uvidí,“ dodala.

Rytmus a řád jsou charakteristické pro Schnablovo dílo. K volné tvorbě přistupuje s desetiletími poučení užitou grafikou. „V podobě ročních kalendářů nabízí mistr výroční zprávy o svém výtvarném usilování. V grafických záznamech zpřítomňuje nadčasovou konstantu, že veškerenstvo je redukovatelné na základní geometrické tvary,“ popsal Schnablovu tvorbu historik a kritik výtvarného umění Ivo Barteček.

Třetí reprezentační ples si užili v sobotu 17. února 2024 večer v Městském domě příznivci klubu amerického fotbalu Přerov Mammoths.
VIDEO: Mamutí ples v Přerově: Do síně slávy vstoupil Vladimír Samohýl

Oldřich Schnabl se narodil v roce 1938 v Příkazích u Olomouce. Je členem Klubu konkretistů v Hradci Králové, Unie výtvarných umělců České republiky a Unie výtvarných umělců Olomoucka - od roku 2018 i jejím předsedou. Účastnil se řady kolektivních výstav doma i v zahraničí, například v Rakousku, Belgii, Polsku, Chorvatsku, Itálii a Španělsku.

Významné samostatné výstavy měl umělec v poslední době v Olomouci, Praze, Telči, Třeboni nebo Ostravě. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 22. února v 17 hodin za hudebního doprovodu Richarda Mlynáře. Prodejní výstava potrvá do 17. března.