„Archeologický výzkum skončil a sondy jsou zavezené. Tento týden se na stavbě řeší zámečnické a sklenářské práce a probíhají finální opravy. Staveniště osiří příští týden a práce znovu vypuknou v příštím roce, jakmile se venku oteplí,“ řekl kastelán hradu Jan Lauro.

Olomoucký kraj do oprav investoval zhruba 70 milionů korun a proinvestovány byly tři čtvrtiny financí. Na rekonstrukci paláce se podle kastelána v letošním roce odvedlo velké množství práce a dílo nabývá jasnějších obrysů.

„Statika a nosné zdi jsou kompletní, hotové jsou i povrchové úpravy, archeologický a stavebně historický výzkum. Firma stihla dokončit lávky v úrovni prvního patra a konstrukci schodišť. Zastřešení renesančního paláce je hotové zhruba z poloviny,“ upřesnil.

I přes komplikovaný přístup na hrad z důvodu opravy komunikace a stavebních omezení se počet návštěvníků, kteří se letos vydali na Helfštýn, přiblížil hranici 70 tisíc.

„Jsme spokojení a řada památek by nám to mohla závidět i za běžných okolností. Během příští návštěvnické sezony se veřejnosti otevře i čtvrté nádvoří včetně nových expozic,“ dodal kastelán.

Povedená práce, zdařilý rok

Díky podpoře kraje se navíc podařilo opravit dalších pár stovek metrů čtverečních obvodových hradeb, kompletně opravit zábradlí na široké hradbě o délce devadesáti šesti metrů a vytvořit nové zábradlí kolem hradní studny. „Pokud hodnotíme rok 2019, tak byl jednoznačně nejzdařilejší z pohledu péče o kulturní památku,“ poznamenal.

O přelomový objev se v létě postarali přerovští archeologové, kteří odkryli původní gotickou místnost se zbytky heraldické výzdoby a fragmenty kachlů z doby, kdy patřil Helfštýn slavnému panovnickému rodu Kravařů.

Gotický portál, jenž je cenným dokladem slavné minulosti hradu, byl ale k lítosti archeologů zasypán a skončil pod podlahou. Podle historiků pocházejí zachovalá pískovcová ostění ze 14. až 15. století.

„Portál pochází z doby, kdy na hradě vládl významný šlechtický rod Pánů z Kravař,“ přiblížil už dříve archeolog Zdeněk Schenk. Toho mrzí, že se památku, jež se mohla stát turistickou atrakcí, nepodařilo uchovat pro příští generace. „Šance vystavit tento portál někdy v budoucnu je, pokud by bylo možné jej prezentovat v rámci samostatného projektu,“ řekl Jan Lauro.

Hrad Helfštýn se návštěvníkům otevře i po Novém roce, a to sobotu 4. ledna, kdy se koná tradiční zimní výstup. Památku během této turisty vyhledávané akce každoročně navštíví tisíce lidí. „Brány se otevřou v 8 hodin a hrad bude přístupný až do 15 hodin,“ uzavřel.