V sobotu 5. března vyprovodili a zapili basu pozůstalí, kterým kázal farář Jiří Řezníček, jinak také starosta obce. Čtyři hříšníci se museli zodpovídat před soudem z různorodých vážných přečinů, od přikrmování zajíčka Kikina až po odcizení ochrany hlavy. Jen jeden z provinilců, člen zahrádkářského gangu seniorů, vyvázl bez trestu. Ostatním soudce vyměřil až dva litry vína nepodmíněně, v jednom případě byl trest dokonce tvrdý. (pakk)