Stavba je v režii Správy silnic Olomouckého kraje a město finančně přispělo na úpravy obrubníků.

„Autobusové zastávky byly ve špatném technickém stavu a součástí jejich rekonstrukce je proto i nové odvodnění,“ řekl Zdeněk Dostál z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Rekonstrukce potrvá do 2. října a doprava zůstala v obou směrech zachována. Kvůli opravám byly ale zastávky dočasně přemístěny jinam.