„Předpokládáme, že by mohla být část jižního předpolí hotová v dubnu. V poslední fázi se na nové přemostění instaluje zábradlí a umístí sochy, které bychom chtěli opatřit nátěrem proti grafiti,“ zmínil náměstek přerovského primátora Michal Zácha. (ODS).

Na mostě přibude také nové osvětlení s lavičkami.

Vedení města hodlá nové přemostění slavnostně otevřít počátkem května, a to u příležitosti výročí konce druhé světové války. Němci totiž vyhodili historický Tyršův most do povětří právě na sklonku války, takže v tom bude i jistá symbolika.

SOUVISEJÍCÍ

Tyršův most se napojí na jižní předpolí v ulici Na Marku