V reprezentativních prostorách se jako první představuje výstava více než 90 děl přerovských umělců.

Vystaveno je zde na devadesát děl umělců, jejichž život a tvorba byly či stále ještě jsou spojeny s naším regionem. Ještě před otevřením galerie pokřtil primátor města Jiří Lajtoch publikaci Výtvarní umělci města Přerova 1900–2010.

Slavnostní program uvedl kvartet Čtyřlístek Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka.

„V našem městě působila řada výtvarných umělců, kteří si zaslouží důstojnou prezentaci,“ řekl primátor. „O této galerii jsem měl od začátku budování představu, že se v ní představí právě přerovští umělci. Celkové náklady na přestavbu dosáhly téměř čtyř milionů korun, z dotace jsme získali dva a půl milionu.“

Nová galerie vznikla v bývalých technických prostorách zámku.

„Výstava, která ji otevírá, je zároveň první i v tom, že na ní spolupracovalo muzeum s Kulturními a informačními službami města Přerova,“ podotkl ředitel Muzea Komenského Radim Himmler.

„Nová galerie je velmi moderně pojatá. Je také plnohodnotně vybavena sociálním zařízením a bude v ní možno poskytovat i drobné gastronomické služby,“ řekl ředitel Kulturních a informačních služeb Rudolf Neuls.

Výstava přerovských výtvarníků zabírá ale kromě nových prostor také zámeckou galerii a malý sál.

„Rozdělili jsme ji takto i z důvodů koncepčních. Zatímco v zámecké galerii jsou umístěna díla autorů narozených před rokem 1918, v Galerii města Přerova návštěvníci uvidí díla těch, kteří se narodili po roce 1918,“ vysvětlila kurátorka výstavy Kristina Glacová.

V malém sále pak dostali prostor umělci méně známí, samoukové a ti, kteří se výtvarnému umění věnovali jako svému koníčku.

„Vystaveno je přibližně devadesát děl. Převážná většina jich pochází z majetku muzea, některá jsou zapůjčená z Muzea Kroměřížska, z magistrátu či ze soukromých sbírek,“ dodala Glacová.

Návštěvníci mohou obdivovat například sochy Josefa Bajáka, krajinomalby Augustina Mervarta nebo díla Evy Siblíkové. Již v prosinci loňského roku vydalo město Přerov knihu, kterou jeden z jejích autorů, profesor Josef Maliva, označil za jakousi přípravnou galerii.

Je věnována několika desítkám umělců spjatých s přerovským regionem, kteří žili a tvořili v letech 1900–2010 a obsahuje též fotografie některých z jejich děl.

„Osobně vzpomínám na příklad na Augustina Mervarta, což byl velice milý a šarmantní pán, jemuž jsem připravoval několik výstav,“ vzpomněl Maliva při čtvrteční vernisáži.

Zmínil zároveň i některé méně známé autory, jejichž medailony čtenáři v publikaci také najdou – například Karla Eichhoffa, Richarda Schröttera či Květoše Ošťádala.

„V knize je představen i Bohumil Krs, který působil jako profesor v Olomouci a od něhož se dochovalo několik plakátů v duchu art-deca. Ilustroval také několik publikací a navrhoval scény divadla v Olomouci. A především jako jediný z přerovských umělců dospěl ke kubismu,“ uvedl Maliva, podle kterého by nová galerie měla v budoucnu plnit i funkci regionální galerie, která zde dosud chybí.

„Myslím, že by měla překračovat hranice regionu a zaměřovat se také na úzké vztahy mezi Přerovem a Olomoucí a Přerovem a Prostějovem,“ popsal svoji vizi.

Současnou výstavu budou moci návštěvníci galerie zhlédnout do 18. dubna. Poté ji vystřídá výstava fotografií věnovaná tematice žen a dětí.