Do novotou zářící zelené budovy školy Trávník se primátor Jiří Lajtoch a náměstek Josef Kulíšek podívali již 20. října. Tento týden v úterý si zástupci města návštěvu zopakovali, a to dokonce v hojnějším počtu. A děti ze zdejšího folklorního souboru Trávníček si pro ně připravily krátké vystoupení v krojích.

Zatančily pro primátora a náměstky na místě před školou, kde by v budoucnu rády trávily volný čas v krásnějším prostředí. Neupravený prostor před školou, který hyzdí i betonový kvádr s křovinami, chtějí školáci změnit na herní a odpočinkové místo se stromy a posezením.

„Zástupci studentů byli se svým návrhem i u pana primátora,“ zmínila ředitelka Marie Mifková, která doufá, že se plán podaří dotáhnout do konce a děti se dočkají příjemnějšího prostředí pro trávení přestávek a volných hodin.

Již na konci října měla být hotová i rekonstrukce Základní školy Velká Dlážka. Tu provádí jiná stavební firma. Podle mluvčího přerovského magistrátu Bohuslava Přidala se slavnostně otevře v polovině listopadu. Naopak práce ve škole J. A. Komenského v Předmostí se protáhnou do prosince.