„Kolaudace stavby už proběhla a nyní pouze odstraňujeme nedodělky. Přemístění exponátů ze dvou sálů v Přerovském zámku bude ale probíhat postupně, vlhkost v nové budově by jim totiž mohla uškodit,“ uvedl ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler.

Depozitář s rozlohou podlahové plochy 240 metrů čtverečních se začal budovat v místech bývalé proluky. Ještě předtím ale v lokalitě probíhal rozsáhlý archeologický výzkum.

„Celková cena stavby je 12 milionů korun a vnitřní vybavení přišlo na milion. Stavbu financoval Olomoucký kraj,“ dodal ředitel muzea. (pu)

Nová budova depozitáře na místě zastavěné proluky mezi Žerotínovým a Horním náměstím