Společnost, která mimo jiné provozuje přerovskou nemocnici, založila záchranný fond, z něhož se bude vyplácet finanční výpomoc.

Do fondu bylo vloženo 10 milionů. „Rozhodli jsme se pomoci rodinám našich zaměstnanců, jejichž rodinní příslušníci přišli o práci. Prostředky do fondu půjdou ze zisků z minulých let,“ řekl generální ředitel Petr Vaněk.

Agel na severní a střední Moravě zaměstnává přes 5000 lidí. Finanční podpora bude určena okruhu zaměstnanců s nejnižšími příjmy na člena rodiny.

Pomoc bude poskytnuta zejména matkám samoživitelkám, starším osobám nebo manželským párům s nízkými příjmy.