Kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

S letními dny se rozjíždějí stavební práce, na které jsme se připravovali od loňského podzimu. Mezi schválené zastupitelstvem patří i oprava místních a účelových komunikací v městysi a jeho místních částech. Celkem se jedná o pět úseků v celkové ploše asi tři tisíce metrů čtverečních.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?Júlia Vozáková, starostka Hustupeč nad Bečvou

Máme přislíbenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na výstavbu nového sběrného dvora a také na opravu hasičské zbrojnice v Hustopečích nad Bečvou. Je to dlouhodobě plánovaná investice a věřím, že to vše zvládneme.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Nevím, jestli se to dá nazvat problémem, spíše bych to nazvala nepochopením některých občanů, že nelze najednou vyřešit vše. Finance hýbou světem i obcí, bez nich se těžko investuje i v menších obcích. Musíme „udělat za málo peněz hodně muziky". Mnohdy je to velice obtížná situace. Pokud není dostatek finančních rezerv, obce žijí na dluh. Peníze musíme získávat z dotací nebo například úsporou energií, plynů a tak dále. Důležité je propojit, skloubit všechny možnosti a ještě uspokojit potřeby příspěvkových organizací, občanů a místních spolků. Rovnoměrný přísun finančních prostředků do rozpočtu obce by nám starostům určitě usnadnil klidnější a hlavně plánované rozvržení investic.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

V první řadě musím poděkovat těm, kteří tuto záslužnou činnost v dnešní době v našem městysi ve prospěch jiných dělají. V Hustopečích je osm organizací, které se snaží oživovat tradice, a samozřejmě každá organizace nese zásluhy ve své činnosti.

Městys se snaží prostřednictvím kulturního a sportovního výboru zajistit několik akcí ročně nejenom pro obyvatele městyse, ale i pro návštěvníky z regionu a širokého okolí. Těmi jsou například vánoční a velikonoční jarmarky či setkání seniorů. Spravujeme renesanční zámek, který je centrem kulturního dění, a prostřednictvím výstav, řemesel a koncertů tak nabízíme účastníkům neobyčejné zážitky. Nejvíce jsou navštěvované Hustopečské dny, které mají svůj stálý termín o posledním víkendu v srpnu. Na své si přijdou všechny generace.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se městys zcela vylidní? Máte možnost jako starostové s tím vůbec něco udělat?

Tomu nezabráníme. Lidé často odcházejí za prací, která na dědinách často chybí. Můžeme tomu předejít tím, že nabídneme služby, školy a možnost bydlení. V neposlední řadě pomoc s podnikáním. U nás je situace poměrně vyvážená a nemám strach, že by došlo k vylidnění.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Je zde bohatý kulturní a sportovní život, vybavenost a strategická poloha městyse je vhodná pro dostupnost do třech okolních krajů, regionů.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Na Novém Zélandu.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK