Podle policie, která proti Záchovi zahájila stíhání, se dá pochybovat, že bývalý politik ODS nabyl titul řádně. „Z provedených úkonů je naprosto evidentní, že se o ‚studiu‘ v žádném případě hovořit nedá,“ uvedli podle Seznam Zpráv policisté v dokumentu, kterým Záchovi sdělili obvinění.

Parťák sedí ve správní radě

Vyšetřovatelé dále konstatovali, že má přerovská vysoká škola vazbu na Roberta Knoblocha, podnikatele a lobbistu, jenž v korupční kauze také figuruje a byl obviněn společně se Záchou. Knobloch sedí ve správní radě školy.

Policie podle Seznam Zpráv v dokumentu uvádí, že Zácha svůj inženýrský titul veřejně neuváděl, a dodává, že záměrně. „Tuto informaci Michal Zácha prozatím ve veřejných kruzích nerozšiřoval, zřejmě proto, aby se o toto studium nikdo blíže nezajímal a neuškodilo to jeho pověsti, neboť uvedená vysoká škola je majetkově propojena s osobou Roberta Knoblocha,“ shrnuje policie v obvinění.

Robert Knobloch (vlevo) a Michal Zácha (vpravo)
Dvě slivovice. Zácha s Knoblochem podle policie používali kódy pro úplatky

O tom, že Michal Zácha vystudoval vysokou školou a získal titul inženýr, řada jeho bývalých kolegů vůbec nevěděla. Zprávou byl například zaskočen olomoucký hejtman Josef Suchánek. Novinka to byla i pro přerovského opozičního zastupitele Jana Horkého (SpP), který se dozvěděl, že je Zácha inženýrem, teprve loni v prosinci.

Michal Zácha (ODS), náměstek olomouckého hejtmana pro dopravu
Zácha rezignoval na funkci radního. Opozice chce, aby skončil i jako zastupitel

Zpochybnění studia policií opozičního politika příliš nepřekvapuje. „Po zhlédnutí jeho závěrečné bakalářské a diplomové práce, které jsou veřejně přístupné, jsem měl jistá podezření o způsobu, jakým tyto práce vznikaly. Že má titul inženýr, jsem zjistil až loni v prosinci,“ konstatoval Jan Horký.

Stanovisko rektorátu Vysoké školy logistiky v Přerově k této záležitosti obdržel primátor města Petr Vrána (ANO). „Uvádí se v něm, že šestileté studium Michala Záchy probíhalo zcela standardně a bylo zakončeno státní závěrečnou zkouškou před státní zkušební komisí. Studium pana Záchy na vysoké škole ale nemá nic společného s městem. Titul nepoužíval a ani ho nemusel dokládat,“ shrnul primátor.

Michala Záchu nahradil v zastupitelstvu Petr Caletka.
Přerovské „Palermo?“ ODS se ocitla pod palbou opozice. Zácha nahrazen

V policejním obvinění se neuvádí, na základě jakých důkazů jeho studium zpochybňuje. Protože ve věci stále probíhá vyšetřování, nevyjádřili se k ní náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš, ale ani policisté, kteří případ vyšetřují.

Zácha se stáhl do ústraní

Dnes již bývalý náměstek olomouckého hejtmana a přerovský radní Michal Zácha se po sdělení obvinění vzdal všech funkcí a stáhl z veřejného života. Opustil řady ODS, rezignoval na post předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace v Přerově a skončil i jako městský zastupitel.

Na prosincovém jednání zastupitelstva v Přerově se kvůli obvinění někdejšího vrcholného politika ODS z korupce strhla bouřlivá debata a opozice bývalého radního nešetřila.

Lídr opoziční koalice SpP Jan Horký navrhl prověřit externím auditem působení Michala Záchy na radnici, a to v letech 2018 až 2023. Jeho návrh zastupitelé jednomyslně podpořili. Vedení města podle primátora Petra Vrány nechá provést také vnitřní audit z dob působení Záchy na radnici v Přerově. 

Vyjádření rektorátu Vysoké školy logistiky v Přerově

Budujeme kvalitní, profesně zaměřenou vysokou školu jako stabilní součást vzdělávacího trhu. Zásadně odmítáme vyjádření, že by pan Michal Zácha získal titul neoprávněně. Z uvedeného průběhu studia vyplývá, že řádně studoval. S řadou akademických pracovníků byl v odborném kontaktu i s ohledem na jeho zaměstnání, kde řešil dopravní infrastrukturu, tak taky řízení dopravy a integraci osobní dopravy. Na tyto otázky chtěl znát nezávislé odborné názory. Proto i jeho diplomová práce byla zaměřena na zlepšení integrované osobní dopravy v Olomouckém kraji s akcentem na autobusovou dopravu.
Vyšetřování policie na Vysoké škole logistiky ke studiu pana Michala Záchy nám není známo, šetření na místě neprobíhá.
Vysoká škola logistiky při své vzdělávací činnosti ctí Zákon o vysokých školách. Pan Michal Zácha studoval na Vysoké škole logistiky v letech 2018 až 2023. V bakalářském stupni opakoval třetí ročník z důvodu nesplnění studijních povinností. Navazující magisterské studium dokončil v řádném termínu, státní závěrečnou zkoušku vykonal v červnu 2023 před státní zkušební komisí, která byla složena z interních a externích akademiků a odborníků z praxe v oblasti dopravy a logistiky. Průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.
Řádným ukončením studia vzniká absolventovi studia právo na udělení akademického titulu a jeho uvedení u jména. Vysoká škola logistiky již dále nezkoumá, zda si absolventi titul u jména uvádějí a používají jej. Pro Vysokou školu logistiky je významnější uplatnění absolventů a jejich další profesní růst či pracovní úspěchy, než jen samotné uvedení titulu.
Pan Michal Zácha studoval v rámci kombinované formy studia. Zda své kolegy informoval o studiu či nikoli, je jeho svobodné rozhodnutí. Rovněž si dovolíme na základě diskuse se studenty uvést, že je více studentů, kteří studují bez vědomí zaměstnavatele či kolegů v práci. Toho je možné docílit v rámci kombinované formy studia, kterou Vysoká škola logistiky nabízí vedle prezenční formy. Kombinovaná forma studia, která probíhá v páteční odpoledne a soboty, je vhodná zejména pro pracující studenty, kteří si doplňují vzdělání zpravidla po kratší či delší odmlce od složení maturitní zkoušky, a kteří působí na trhu práce nejčastěji v odvětví dopravy, logistiky, armády a jiných složek či služeb.