Třešně, ořešáky, jeřabiny, ale i další dřeviny vysázeli na stezce u hřbitova v letech 2017 a 2018 dobrovolníci ze spolku Pro Přerov. Cílem projektu, který podpořila Nadace Partnerství, bylo přispět k oživení krajiny. Vlastníci sousedních pozemků z toho ale nadšení nebyli - najali si právníky a podali žalobu.

„Kauza“ Ovocná stezka Pastviska putovala nejprve k Okresnímu soudu v Přerově, který rozhodl ve prospěch majitelů pozemků a nařídil dřeviny odstranit. Po odvolání se věc dostala ke Krajskému soudu v Ostravě s pobočkou v Olomouci.

Ten městu jako žalovanému uložil odstranit do třiceti dní od nabytí právní moci rozsudku celkem 14 stromů a uhradit soudní náklady ve výši necelých 120 tisíc korun. Dovolání k Nejvyššímu soudu už město nepodalo. Spolek většinu stromů přesadil, čtyři ale na místě zůstaly.

Z původní stromové aleje za přerovským hřbitovem zbylo jen několik dřevin - a ty musí město odstranit.
Komu vadí ovocná stezka? Přerov už dovolání k soudu nepodá

„Spor jsme definitivně prohráli na jaře, kdy soud potvrdil, že výsadba nebyla legální a vysázené stromy je nutné ve stanovené lhůtě přesadit. To se ale nestalo, přestože nám předseda spolku Pro Přerov a zastupitel Jan Horký (SpP) deklaroval, že všechny stromy přesadí. Protože slib nesplnil, dostalo se město do exekuce,“ vysvětlil tajemník přerovského magistrátu Petr Mlčoch.

Ve středu 9. srpna ráno, krátce poté, co byla exekuce nařízena, zajistil odbor majetku města přesazení zbylých stromů, které na stezce zůstaly.

Přerovský primátor Petr Vrána (ANO) poté zahájil jednání s Exekutorským úřadem. „I když byla nařízená exekuce v krátké době zastavena, mrzí nás, že spolek nesplněním slibu poškodil pověst města,“ uvedl primátor Petr Vrána.

Dluhonice získaly jako náhradu za zbourané hřiště kvůli stavbě dálnice D1 moderní sportovní areál.
O nové sportoviště v Dluhonicích je zájem. Vrátí se sem národní házená?

Podstatou exekuce bylo podle něj vymáhání nepeněžité povinnosti, a to konkrétně odstranění čtyř stromů. „Exekuce skončila s tím, že jsme zaplatili výdaje spojené s touto záležitostí ve výši 10 tisíc 200 korun. Odstranění čtyř stromků zajistily technické služby,“ zmínil primátor.

Nejde o nic jiného, než vyvolat senzaci

Předseda spolku a zastupitel Jan Horký (SpP), který zajišťoval přesazení stromů, se brání. „Je nám to líto, pravděpodobně jsme některé stromy při jejich odstraňování přehlédli. Nebyl to ale špatný úmysl. Je zřejmé, že v kauze nejde jen o stromy, protože pokud by protistrana chtěla dřeviny odstranit, stačilo zvednout telefon a přehlédnuté stromky bychom rychle přemístili. Podle mého názoru nejde o nic jiného, než vyvolat senzaci,“ soudí Jan Horký.

Právní zástupce Marek Pour, který ve sporu zastupuje majitele dotčených pozemků, má v otázce nelegální výsadby dřevin jasno.

Děti uprchlíků z Ukrajiny, kteří žijí v Přerově, mohou během prázdnin navštívit jazykový kurz češtiny na Základní škole Trávník. Zdokonalit se v češtině mohou předškoláci i starší žáci, kteří navštěvují některou z přerovských škol.
Ukrajinské děti, které žijí v Přerově, se o prázdninách zdokonalují v češtině

„Tam, kde začíná právo vlastníka jednoho pozemku, končí právo druhého. Jinými slovy, není možné, aby přímo na hranicích pozemků vysadil kdokoliv stromy tak, aby v dospělosti svou korunou nebo kořenovým systémem přesahovaly či zasahovaly přes hranice těchto pozemků k tíži vlastníka sousední parcely,“ shrnul advokát Marek Pour.

„Byla porušena práva na sto dva pozemcích, kdy rozsah té činnosti v rozporu s občanským zákoníkem byl zcela mimořádný,“ dodal.