Podle Tomáše Vrány z Exekutorského úřadu v Přerově novela výrazně posiluje pozici dlužníka na úkor věřitele. Až dosud mohl exekutor vymáhat vzniklou pohledávku kombinací několika způsobů tak, aby byl pro věřitele výsledek co nejefektivnější.

Teď bude muset dodržet přesně stanovený sled exekučních kroků, aby postihl pouze ten majetek, jehož hodnota postačí k úhradě dlužné částky. Začne nařízením srážek ze mzdy a jiných příjmů, pokračovat bude uvalením zástavního práva na nemovitostech a teprve poté by eventuelně přišel na řadu jejich prodej.

„To mi připadá spravedlivější,“ konstatovala paní Zdena z Hranic, která se po rozvodu dostala do velkých finančních problémů a teď jí hrozí exekuce. „Nejsem flákač. Snažím se své závazky splácet. Proto nechápu, proč bych měla přijít například o byt, když je jeho hodnota dvakrát tak vyšší než moje dluhy,“ vysvětluje svůj negativní postoj k dosavadním pravidlům exekuce.

Exekutor Vrána se však obává toho, že vymáhání dlužných částek se právě touto změnou výrazně oslabí. „Exekutoři budou tápat v zavedení těchto institutů do praxe,“ myslí si. Stejně tak se mu nelíbí ani větší administrativní zátěž jeho úřadu. „Novela na nás přenáší úkony, které až dosud činily soudy. Konkrétně pro náš přerovský úřad to znamená nutnost přijetí dalších šesti až osmi zaměstnanců na administrativní úkony,“ uvedl Vrána.

Jednou z přenesených pravomocí, které měl na mysli, je odklad nebo zastavení exekuce. Až dosud o nich mohl rozhodovat výhradně jen soud. Teď už je tato pravomoc svěřena i do rukou exekutorů. Ti tak ale budou moci učinit pouze se souhlasem věřitele. „To bude efektivní třeba v těch případech, kdy bude zjištěno, že povinný je nemajetný,“ vysvětlil Vrána s tím, že výhody a nevýhody této novinky ukáže až praxe.

Exekutorský úřad v Přerově zahájil svou činnost v roce 2001. Vloni provedl na území celé republiky celkem dvaadvacet tisíc exekucí a tím se zařadil mezi pět největších exekutorských úřadů v ČR.