V prostorách přerovského muzea mají školáci ideální podmínky k tomu, aby je učivo začalo bavit. Nachází se zde totiž unikátní sbírka bezmála dvaadvaceti tisíc kusů exponátů hmyzu, již věnoval muzeu známý entomolog Ladislav Hudeček. Návštěvníci zde můžou spatřit exotické motýly a můry, ale také brouky, které uznávaný přírodovědec objevil na svých cestách po celém světě.

„Na hodině jde hlavně o to, aby se děti naučily poznávat druhy hmyzu hravou formou. Začínáme vždy pohádkou a ve výstavním sále si pak můžou s pomocí lupy prohlédnout zblízka jednotlivé exponáty v entomologických krabicích,“ přiblížila pracovnice Muzea Komenského v Přerově Petra Trlidová. Pedagogové si také s dětmi vyprávějí o tom, který hmyz je užitečný a proč.

„Pro mnohé z nich je poutavý příběh Ferdy Mravence od Ondřeje Sekory, jenž byl sám přírodovědec a entomolog,“ vylíčila pracovnice muzea. Podle ní dostanou děti na hodině hned několik úkolů – například rozpoznat na obrázku pohádkové bytosti – Brouka Pytlíka, Čmeláka Aninku nebo Broučky. Zapojují se ale i do dalších testů, které u nich mají vzbudit zájem o přírodu.

Líbili se včely, štíři i tarantule

Děti výuka uprostřed entomologické sbírky nadchla. „Nejvíce se mi líbili motýli a pak také včela, která se dokáže zachytit s pomocí malinkatých ostnů,“ vylíčil třeba Pavel Šváček ze Základní školy v Loučce. Ta se do vyučování zapojila ve středu dopoledne. „Pěkní byli i štíři a tarantule,“ dodal i jeho spolužák Jaromír Jaš.

Podle pracovníků muzea se všechny vyučovací hodiny, založené na zážitkové pedagogice, školákům líbí. „Velký ohlas měla i archeologie a v prosinci chystáme nový cyklus – národopis. Výuka entomologie u nás probíhá dvakrát do týdne a zájem o ni mají nejen přerovské, ale také školy z okolních obcí,“ uzavřela Kateřina Tomešková z Muzea Komenského v Přerově.